Publicerad 8 maj 2020

RIPS 19 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

De kommunala tjänstepensionerna har en betydande inverkan på den kommunala ekonomin. Därför är det av vikt att det finns ett enhetligt och tydligt regelverk för värdering av kommunernas och regionernas förpliktelser.

Sedan 1964 har värdering skett enligt beräkningsmetoder som rekommenderats av SKR och dess föregångare. Dessa metoder har uppdaterats, främst i samband med att pensionsbestämmelserna har ändrats. I RIPS 19 redovisas senaste versionen av riktlinjerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.