Publicerad 15 juni 2022

RIPS 17 – riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

RIPS 17 innehåller en uppdatering av riktlinjerna, och en kunskapsöversikt som riktar sig till ekonomer, beslutsfattare och andra i sektorn som vill förstå bakgrunden till och tekniken bakom den beräkningsmetod som används i RIPS.

De kommunala tjänstepensionerna har betydande inverkan på den kommunala ekonomin. Därför är det av vikt att det finns ett enhetligt och tydligt regelverk för värdering av kommunernas och landstingens förpliktelser.

Sedan 1964 har värdering skett enligt beräkningsmetoder som rekommenderats av SKL. Dessa metoder har uppdaterats, främst i samband med att pensionsbestämmelserna har ändrats. I denna skrift, RIPS 17, redovisas resultatet av den senaste översynen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.