Publicerad 22 april 2024

Lokala behov av kunskap inom socialtjänst och den kommunala hälso- och sjukvården

I rapporten beskrivs en nationell modell för att identifiera socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av kunskap.

Modellen syftar till att synliggöra kunskapsbehov som verksamheter inom socialtjänst och den kommunala hälso- och sjukvården har, så att nya eller reviderade och mer anpassade kunskapsstöd kan tas fram av nationella aktörer. Modellen som helhet består av sju på varandra följande moment. Dokumentet riktar sig i första hand till de regionala och nationella aktörer som bidrar i modellens olika moment och innehåller en instruktion för hur de olika momenten ska genomföras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.