Publicerad 22 augusti 2019

Handbok för effektiv äldreomsorg

Syftet med rapporten är att ge stöd till kommunernas arbete med effektivisering inom äldreomsorg, med särskilt fokus på hemtjänst. Paralleller kan även dras till andra områden.

Målgruppen för rapporten är i första hand förvaltningsledningar. Materialet ska på ett mer generellt plan kunna läsas av kommunledning, ekonomifunktioner samt politiker. Vi har valt att inleda rapporten på den övergripande nivån, som sedan fördjupas desto längre in i rapporten läsaren kommer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.