Publicerad 18 december 2023
Nyhet

Viktigt med skola och vård i ungdomsfängelse

Om regeringen går vidare med förslaget om fängelse för unga, har SKR flera medskick: Fokus måste ligga på vård, behandling och skolgång, och straffåldern ska inte sänkas.

Foto

Anders Henriksson

– Ifall regeringen bestämmer sig för att gå vidare med förslaget om ungdomsfängelser, är det viktigt att man inte glömmer att det handlar om barn. Fokus under verkställighetstiden måste vara vård och behandling, och självklart ska barn ha oförändrad rätt till skolgång även i fängelse, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I utredningen ”En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga” föreslår regeringen att barn och unga som begår brott i särskilda fall ska kunna dömas till ungdomsfängelse i Kriminalvårdens regi. SKR har flera invändningar mot förslagen, men tar i remissyttrandet inte ställning i frågan om ungdomsfängelse som sådan. Enligt SKR är det viktigt att fokus ligger på att barn och unga får rätt till bra skola och fungerande behandling och vård om de döms till fängelse.

SKR anser vidare att Kriminalvården måste ges gott om tid att förbereda sig för uppdraget att omhänderta barn och unga, och att detta nya uppdrag måste komma med betydande ekonomiska tillskott. SKR anser att förslaget kan genomföras tidigast i januari 2028.

– Detta är en stor förändring inom svensk rättskipning, och ett stort och svårt uppdrag för Kriminalvården. Därför måste de ges alla förutsättningar att ställa om så att de kan klara uppdraget så bra som möjligt, säger Anders Henriksson.

Straffmyndighetsåldern, som det är tal om att sänka, måste förbli oförändrad. Ska förslaget kunna genomföras så är det en absolut förutsättning, enligt SKR:s yttrande. SKR anser även att man bör överväga att låta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sköta tillsynen av ungdomsfängelserna. Det är också viktigt att barn som regel inte placeras tillsammans med vuxna.

Läs vidare

Sakkunnig

Ylva Lindblom
Förbundsjurist

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.