Publicerad 10 februari 2024
Nyhet

Viktigt besked om pengar till regionerna

Regeringens besked i dag om att det kommer beslut om resurser till hälso- och sjukvården är viktigt och välkommet. SKR uppmanar regeringen att snarast möjligt återkomma med vad det betyder i detalj.

Anders Henriksson, ordförande SKR

Anders Henriksson

Under lördagens partiledarsamtal i TV4 sade statsminister Ulf Kristersson att regeringen är beredd att skjuta till ytterligare resurser för att förhindra uppsägningar i sjukvården, som en följd av det mycket ansträngda ekonomiska läget i de flesta av landets regioner. Utan att gå in på detaljer sade statsministern att regeringens budget kommer att säkra att uppsägningar i vården inte ska behöva ske.

– Det är ett viktigt besked som statsministern och regeringen ger idag. Många regioner – och även kommuner – tvingas nu till nedskärningar, som på sina håll också innebär varsel om uppsägningar. Den höga inflationen och lågkonjunkturen slår rakt in i regionernas ekonomi och vi räknar med ett underskott för regionerna på 24 miljarder kronor i år, säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande.

SKR har under det gångna året lyft fram vikten av ett gemensamt ansvarstagande för välfärden, inte minst under en mycket utmanade ekonomisk tid. Staten behöver stå för en mer stabil och förutsägbar finansiering, som gör det möjligt för kommuner och regioner att planera långsiktigt. Här är värdesäkrade statsbidrag, som följer pris- och löneutvecklingen, en viktig del.

– Vårt gemensamma fokus ska vara på att klara att bibehålla en stabil välfärd genom och ut ur krisen. Ju förr regionerna kan få besked om att staten tar sin del av ansvaret för att möta de kraftiga kostnadsökningarna, desto bättre för vårdens kvalitet och medarbetare, säger Anders Henriksson.

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.