Publicerad 14 juni 2024
Nyhet

Viktiga EU-stöd behöver värnas

EU:s fonder är viktiga för lokal och regional utveckling. De behöver även framåt ha en tydlig regional förankring för att möta behov som kommuner och regioner står inför.

Foto

Anders Henriksson

Utredningen ”En ny organisation för förvaltning av EU-medel” har lämnat förslag till en mer effektiv organisering och ansvarsfördelning för hantering av de EU-fonder som Sverige hanterar.

– Vi är kritiska till den ökade centraliseringen av fonderna som föreslås av utredningen. Fonderna måste även fortsättningsvis präglas av en tydlig regional och lokal förankring så att insatserna möter kommuners och regioners utmaningar. Det är ju på den nivån som insatserna ska genomföras, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Viktiga medel för kommuner och regioner

Kommuner och regioner är stora mottagare och medfinansiärer av EU-medel, och medlen är viktiga för att kunna genomföra det regionala utvecklingsuppdraget. Under 2021 – 2027 får Sverige åtta miljarder kronor ur regionalfonden och sju miljarder från socialfonden.

– Fondernas omfattning kommer förmodligen att minska nästa period. Då blir det ännu viktigare att vi har en hög träffsäkerhet i hur EU:s medel används, och det förutsätter även fortsättningsvis ett lokalt och regionalt nivå inflytande. SKR har flera synpunkter på hur fonderna kan organiseras, vilka i många fall går emot utredningens förslag, säger Anders Henriksson.

Läs vidare

Sakkunnig

Anna Lindberg
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.