Publicerad 12 januari 2024
Nyhet

Viktiga besked om stärkt skydd vid trakasserier

Förslaget om att stärka skyddet för offentliganställda som drabbas av upprepade trakasserier är viktigt. SKR ska nu analysera alla de förslag som utredaren överlämnat till regeringen.

Sara Catoni.

Sara Catoni.

Nu har utredningen om stärkt skydd för offentliganställda lämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår ett stort antal åtgärder för att öka tryggheten för anställda. Ett av förslagen, att stärka skyddet för upprepade brott mot tjänstemän som sker i trakasserande syfte, är något som SKR efterfrågat. Det kan göra det möjligt att lagföra personer som systematiskt utsätter anställda i kommuner och regioner för hot, som var för sig inte bedöms tillräckligt allvarliga för att beivras.

– Hot och våld kommer aldrig accepteras, vi måste säkerställa att alla offentliganställda ska vara trygga på jobbet. Vi är glada att utredaren gått vidare med de behov vi påvisat om att stärka skyddet för upprepade brott. Nu ska vi noga ta del av utredningens alla förslag och återkomma med våra synpunkter, säger Sara Catoni, chefsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Hot och våld mot personer som arbetar i kommuner och regioner är betydligt vanligare än inom den övriga arbetsmarknaden. 3 av 10 medarbetare i kommuner och regioner uppger varje år att de blivit utsatta för hot eller våld i arbetet. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret att säkra medarbetares trygghet och säkerhet, men kommuner och regioner har inte alltid rätt förutsättningar.

För drygt ett år sedan skickade SKR en hemställan till regeringen med ett antal konkreta förslag för att stärka skyddet för chefer och medarbetare i kommuner och regioner. Regeringen har gått vidare med flera av dessa, men det finns mer att göra. Ett förslag som SKR ser som särskilt prioriterat är att möjliggöra för arbetsgivaren, och inte den enskilde medarbetaren som blivit utsatt i sin tjänsteövning, att stå som målsägare vid polisanmälningar. På så sätt kan den enskilde medarbetare som utsatts skyddas från att drabbas igen under en rättsprocess.

Läs vidare

Sakkunnig

Ann Sofi Agnevik
förbundsjurist

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.