Publicerad 20 maj 2024
Nyhet

Vårdförbundet utökar konflikten

Vårdförbundets konfliktvarsel mot 29 av landets större kommuner trädde i kraft den 20 maj. SKR och Sobona vill snarast möjligt teckna ett nytt avtal och få stopp på konflikten.

Jeanette Hedberg

Jeanette Hedberg

Vårdförbundets konfliktåtgärder mot kommunerna bedöms få stor påverkan på äldreomsorg, särskilda boenden och hemtjänst. Blockaden gör att det inte är möjligt att låta medarbetare arbeta övertid eller mertid. Vid fara för liv och hälsa kan skyddsarbete beordras. SKR och Sobona vill återuppta förhandlingarna med Vårdförbundet, gärna med hjälp av medlare.

− Sköra äldre med stora vård- och omsorgsbehov finns på alla särskilda boenden i landet. Köerna till viktiga och nödvändiga operationer kommer att förlängas. Vi och Vårdförbundet behöver så snart det går komma överens om ett nytt avtal och få ett stopp på konflikten, ingen tjänar på att den drar ut på tiden, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vårdförbundets konfliktåtgärd om nyanställningsstopp gör att det inte heller går att anställa vikarier som kan täcka upp för sjuksköterskorna.

− Nyanställningsblockaden är besvärlig för kommuner och regioner och särskilt kännbar inför sommaren. Arbetsgivarna behöver ju anställa vikarier för att täcka upp för ordinarie medarbetarna under semesterperioden, säger Jeanette Hedberg.

Vårdförbundets konflikt omfattar omkring 68 000 medarbetare i samtliga 21 regioner, fyra stora vårdbolag i Stockholm och 29 av landets större kommuner.

− Vår generella bild är att regioner och kommuner hanterar konfliktens konsekvenser på ett ansvarsfullt sätt. Läget blir dock allt mer ansträngt ju längre konflikten pågår, säger Jeanette Hedberg.

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.