Publicerad 24 maj 2024
Nyhet

Välkommet med tydligare regelverk för vattenfrågor

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande har överlämnat sitt betänkande till regeringen. SKR välkomnar ambitionen att förenkla och förtydliga regelverket.

Foto

Eva-Lena Öman

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande föreslår ett stort antal lagändringar för att underlätta och stärka arbetet med miljökvalitetsnormer för vatten, hantering av dagvatten och dricksvattenförsörjning vid planläggning och byggande.

Bra ambition att förenkla

Det är svårt att helt bedöma konsekvenserna av de omfattande lagändringar som föreslås men Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) välkomnar utredningens vilja att underlätta ett i många avseenden komplicerat regelverk.

- Det är bra att utredningen haft som ambition att förenkla regelverket. Det är viktigt att reglerna är lätta att tillämpa och förstå, för både handläggare i kommuner och regioner, och för statliga myndigheter, säger Eva-Lena Öman, ordförande för SKR:s samhällsbyggnadsberedning.

Fortsatta otydligheter vid klimatanpassning

Trots mängden författningsförslag konstaterar SKR att många otydligheter och frågetecken kvarstår, bland annat när det gäller ansvar och skyldigheter för vatten och klimatanpassning i befintlig bebyggelse.

– Det finns stora utmaningar kopplat till att skydda samhället mot ett förändrat klimat. Regelverk och ansvar behöver bli tydligare, inte minst finansieringen, säger Eva-Lena Öman.

Viktigt med tydlig vägledning

SKR ser ett stort behov av vägledning för att implementeringen av utredningens omfattande ändringsförslag ska leda till enklare och tydligare processer i praktiken. Avgörande är att myndigheter samordnar sin vägledning så att den återspeglar förenklingarna och inte skapar nya krav.

– Ambitionen att göra processerna enklare och mer effektiva måste anammas av alla berörda parter som tillsammans ska tillämpa det nya regelverket när det kommit på plats. Det gäller givetvis både i kommunernas arbete med plan- och byggprocesser och i statens arbete, säger Eva-Lena Öman.

SKR betonar också vikten av att utredningens förslag samordnas med andra utredningar som pågår inom området, bland annat inom klimatanpassning.

Läs vidare

Sakkunnig

Love Edenborg
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.