Publicerad 4 mars 2024
Nyhet

Välkommet besked om tillskott till regionerna

Regeringens besked om ett tillskott på 6 miljarder kronor för 2024 är välkommet. Men arbetet för att minska kostnaderna behöver fortsätta och det är varje region som bäst avgör hur det sker.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Regeringen meddelade idag att de kommer att tillföra 6 miljarder kronor till regionerna i vårändringsbudgeten.

– Det är ett viktigt besked. Det visar att regeringen tar det mycket ansträngda ekonomiska läget för regionerna på allvar och är redo att ta en del av ansvaret. Resurstillskottet är välkommet, men det innebär också att regionerna kommer behöva fortsätta genomföra åtgärder för att möta den höga inflationen och minska kostnaderna, säger Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har under det gångna året lyft fram vikten av ett gemensamt ansvarstagande för välfärden, inte minst under en mycket utmanade ekonomisk tid.

– Jag uppmanar regeringen att se till att pengarna betalas ut så snabbt som möjligt, så att de verkligen kan bidra till en förbättrad ekonomi i regionerna. Tidiga besked och bra framförhållning är oerhört viktigt för patienterna och medarbetarnas skull, säger Anders Henriksson.

Stabil finansiering med fokus på långsiktighet

Staten behöver stå för en mer stabil och förutsägbar finansiering, som gör det möjligt för kommuner och regioner att planera långsiktigt.

– På längre sikt är det helt avgörande att staten står för en mer stabil och förutsägbar finansiering, som gör det möjligt för regioner och kommuner att planera långsiktigt. Här är värdesäkrade statsbidrag, som följer pris- och löneutvecklingen, en grundbult. Kompetensförsörjningen, och att få tag på rätt kompetens, är regionernas stora utmaning och ett arbete som måste ske på lång sikt. Det löses inte av tillfälliga pengar, säger Anders Henriksson.

I samband med pressträffen aviserades även ett antal förslag om en statlig effektivitetsdelegation och ökad kontroll av regionernas ekonomi och effektivitet.

– Det här är helt nytt, och vi får titta närmre på förslagen och om detta kan vara till stöd för regionerna. Det viktigaste är att det i så fall görs på ett sätt som inte ökar byråkratin och administrativt krångel för regionerna, säger Anders Henriksson.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.