Publicerad 26 januari 2024
Nyhet

Välfärden viktig när forskningsfinansiering ses över

Det är positivt att statens finansiering till forskning och innovation ses över. SKR anser att en nationell strategi bör prioriteras före förändringar i myndigheter.

Foto

Madelaine Jakobsson

Betänkandet Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation innehåller förslag till ny organisation för statlig finansiering av forskning och innovation och flera förändringar i nuvarande myndigheter.

– Den offentliga sektorn och välfärden står inför stora utmaningar, där forskning och innovation är nycklar till förändring. Det är därför angeläget att Sverige utformar en nationell strategi för forskning och innovation innan en ny myndighetsstruktur för detta införs, säger Madelaine Jakobsson, ordförande i SKR:s utbildningsberedning.

SKR anser att det behövs en analys av hela systemet där även regioner, kommuner och näringsliv ingår. Staten bör prioritera att ta fram en nationell strategi som grund för långsiktiga satsningar, tillsammans med berörda aktörer.

Samverka med kommuner och regioner

I remissvaret på betänkandet Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19) lyfter SKR även fram:

  • Det är positivt med en översyn av dagens organisation eftersom den nuvarande är över tjugo år gammal. Den behöver också anpassas till hur stödsystemet för forskning och innovation ser ut inom EU.
  • En ny organisation behöver föregås av en analys som inte bara omfattar staten, utan också regionerna och kommunerna liksom näringslivet.
  • Om de nya myndigheter som betänkandet föreslår bildas, är det i synnerhet angeläget att inrätta en ny myndighet för strategisk forskning och innovation.
  • Det behövs en generell ambitionshöjning av statens stöd till behovsmotiverad forskning och innovation, vilket SKR även ger exempel på i inspel till 2024 års forsknings- och innovationspolitiska proposition.

Fakta

Staten fördelar finansiering av forskning och innovation på olika sätt. Universitet och högskolor får ett basanslag för forskning. Stora sektorsmyndigheter som till exempel Trafikverket och Energimyndigheten lyser regelbundet ut medel. Medel fördelas också via myndigheterna Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och Forte.

Läs vidare

Sakkunnig

Eva Marie Rigné
Forsknings- och utvecklingssamordnare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.