Publicerad 17 maj 2024
Nyhet

Tydlighet krävs för nationella vaccinationsprogram

Det är positivt att staten vill säkerställa effektiviteten i de nationella vaccinationsprogrammen. De förslag som nu presenterats är dock inte tillräckligt tydliga.

Foto

Rachel De Basso.

Den statliga utredningen ”Ett samordnat vaccinationsarbete” presenterar flera förslag för att säkerställa att de nationella vaccinationsprogrammen är effektiva och ändamålsenliga.

– De nationella vaccinationsprogrammen och regionernas upparbetade rutiner kring vaccinering har bidragit till att vi i Sverige har bland de högsta täckningsgraderna i världen för många vaccin. Samtidigt behöver flera saker tydliggöras för att vi ska kunna säkerställa en fortsatt effektiv och jämlik vaccination i landet, säger Rachel De Basso, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR är positiva till att staten ser över de nationella vaccinationsprogrammen. Det är också bra att utredningen föreslår stärkt nationell samverkan för hantering av vacciner som inte omfattas av nationella program och att Folkhälsomyndigheten får en sammanhållande roll.

Samtidigt är SKR kritiska till flera delar av utredningen, bland annat förslagen om begränsningar i vilka vacciner som kan bli aktuella för inkludering i nationella program. Utredningens förslag riskerar att minska möjligheterna att införa nya vaccinationsprogram mot sjukdomar för till exempel de allra äldsta i befolkningen, om de inte bedöms leva upp till kriteriet om att minska smittspridning.

– Vaccination för att undvika sjukdomar kan vara viktigt både för invånare som riskerar bli sjuka och för att minska belastningen på hälso- och sjukvården, även om det inte minskar smittspridning. Det är inte rimligt att begränsa införande av nya viktiga vaccinationsprogram på det här sättet, säger Rachel De Basso.

SKR anser också att vikten av och ansvaret för hälsoekonomiska värderingar behöver tydliggöras. Bra underlag för kostnadseffektivitet behövs för ett jämlikt och ordnat införande av vaccinationer som inte ingår i nationella vaccinationsprogram, men som omfattas av Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer. I dag saknas oftast detta, vilket förlänger införandeprocessen och skapar otydlighet för både invånare och för hälso- och sjukvården.

Processen från rekommendation till beslut om införande av ett nationellt vaccinationsprogram är i dag onödigt lång och oförutsägbar. SKR saknar förslag från utredningen som kan förbättra det.

Läs vidare

Sakkunnig

Susanna Eklund
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.