Publicerad 18 december 2023
Nyhet

Tryggheten i bostadsområden behöver stärkas

Med ett antal viktiga förbehåll tillstyrker SKR förslagen om att det ska bli lättare att säga upp hyresgäster på grund av allvarlig brottslighet kopplad till boendet eller dess närhet.

Emil Broberg

Emil Broberg

Utredningarna om åtgärder för tryggare bostadsområden och att stärka det hyresrättsliga skyddet för våldsutsatta kvinnor innehåller flera bra förslag men kan ytterligare skärpas.

– Allas rätt till trygghet i närområdet bör väga tyngre än enskilda brottsaktivas rätt till hyreslägenheten. Det handlar om svåra avvägningar, där anhöriga kan drabbas av konsekvenserna av kriminellas handlande samtidigt som de anhöriga själva kan behöva stöd utifrån den givna situationen. Det måste dock utan några tvivel framgå att det endast är vid allvarlig brottslighet som det kan bli lättare att säga upp hyresgäster säger Emil Broberg, ledamot i arbetsutskottet i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR menar att förslagen kommer att leda till ett ökat antal vräkningar, med påtaglig risk att fler hushåll kommer att vända sig till socialtjänsten för att ansöka om stöd och hjälp med boende.

– Utredningen har inte på ett tillfredsställande vis analyserat och redovisat de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna för socialtjänsten. I den viktiga delen måste regeringen återkomma med en konsekvensanalys, säger Emil Broberg.

Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta

SKR tillstyrker förslaget i utredningen om hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor att det är den eller de som har utsatts för brott av närstående eller tidigare närstående som ska ha rätt att bo kvar. Dock finns risk för fortsatt allvarlig våldsutsatthet för framför allt kvinnor och barn som gör den nuvarande lägenheten olämplig. Ensamförsörjande hushåll får också många gånger en försämrad ekonomisk bärkraft.

– Det hyresrättsliga skyddet för våldsutsatta kvinnor måste därför också kunna innefatta hyresavtal för annan lämplig lägenhet hos samma hyresvärd eller förtur hos annan hyresvärd, säger Emil Broberg.

SKR anser även:

  • Att trygga bostadsförhållanden måste tillförsäkras alla oavsett boendeform, även de som bor i bostads- och äganderätt.
  • Att socialtjänsten alltid ska ges möjlighet att förbereda sig innan ett bostadshushåll sägs upp, oavsett skälen till uppsägningen. Detta för att socialtjänsten ska kunna erbjuda förebyggande insatser eller försöka mildra konsekvenserna, särskilt för hushåll med barn.
  • Att en kommande lagstiftning måste utformas så att anhöriga som är brottsoffer, exempelvis våldsutsatta kvinnor, skyddas hyresrättsligt.

Läs vidare

Sakkunnig

Jan-Ove Östbrink
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.