Publicerad 28 mars 2024
Nyhet

Tre nya kollektivavtal klara

SKR och Sobona har tecknat nya ettåriga kollektivavtal med Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Läkarförbundet, samt ett nytt avtal med AkademikerAlliansen som löper tillsvidare.

Ulf Olsson.

Ulf Olsson.

− Vi och facken har tagit ett gemensamt ansvar för det tuffa ekonomiska läget. Korta avtal är det bästa utifrån den osäkra situationen och gör också att vi nästa vår har avtalsrörelse samtidigt som parterna inom industrin. Det kan ha fördelar sett till att det finns flera gemensamma utmaningar på arbetsmarknaden, såsom kompetensförsörjningen, säger Ulf Olsson, ordförande SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Avtalen med AKV och Läkarförbundet följer industrins märke för löneökningar på 3,3 procent, medan avtalet med AkademikerAlliansen fortsatt är utan angiven nivå. Parterna är också överens om att arbeta med ett antal strategiskt viktiga frågor under avtalsperioden. Det handlar om kärnfrågor som arbetsmiljö, kompetensförsörjning, arbetstid och löneprocess.

Långsiktiga satsningar på arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Sten Nordin.

Sten Nordin.

Avtalet innehåller avsiktsförklaringar om friskfaktorer för en stärkt arbetsmiljö och om kompetensförsörjning för att behålla och rekrytera medarbetare.

− Vi och facken har ett gemensamt intresse att stärka arbetsmiljön i verksamheterna. Ett hållbart arbetsliv är nödvändigt för att kunna behålla och rekrytera fler medarbetare. Nu intensifierar vi satsningarna och höjer ambitionerna ytterligare kring friskfaktorer och kompetensförsörjning, säger Sten Nordin, vice ordförande SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Avsiktsförklaringar om arbetstid och lön

Parterna är också överens om avsiktsförklaringar gällande arbetstid och lön. Det handlar till exempel om att se över behov av att anpassa arbetstiden till de olika verksamheternas behov och säkerställa medarbetarnas skyddsregler. Parterna ska också identifiera faktorer som stärker den lokala lönebildningen och löneprocessen samt ökar förståelsen för den individuella lönesättningen.

− Vi är överens med facken om att sätta igång framåtsyftande diskussioner om arbetstidsreglerna i välfärden. Det kommer handla om ett antal olika insatser, exempelvis om hur fler ska vilja och kunna jobba heltid, hur arbetstiderna kan anpassas för att bättre klara bemanning och kvalitet samtidigt som arbetstiderna är hållbara, säger Ulf Olsson.

Förhandlingarna fortsätter med övriga fack i kommunsektorn

SKR och Sobona fortsätter förhandlingarna om nytt avtal med Kommunal och Sveriges Lärare.

Vårdförbundet har begärt att medlare kallas in. Det nuvarande avtalet med Vårdförbundet löper ut den 31 mars och medlingen påbörjas 1 april. Medlare blir Gunilla Runnquist och Göran Gräslund.

Fakta

De två huvudöverenskommelser som SKR och Sobona tecknat med Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Läkarförbundet gäller från 1 april 2024 till och med 31 mars 2025, och följer industrins märke för löneökningar på 3,3 procent 2024. Avtalet med AkademikerAlliansen löper även fortsättningsvis tillsvidare och utan angiven nivå för löneökningarna. Avtalen omfattar omkring 340 000 medarbetare.

Allmän kommunal verksamhet består av Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Fackförbundet Film och Scen. AkademikerAlliansen består av 16 Saco-förbund.

Avsiktsförklaringen för friska arbetsplatser har ett huvudsakligt fokus på att:

  • Öka hälsan för välfärdens anställda
  • Öka effekten av den pågående kunskapssatsningen på friskfaktorer via Suntarbetsliv
  • Utveckla mätverktyg för organisatoriska friskfaktorer
  • Stödja samverkan om friskfaktorer


Avsiktsförklaringen för kompetensförsörjning i välfärden har ett huvudsakligt fokus på att:

  • Stärka kompetensen för välfärdens anställda
  • Öka hälsan för välfärdens anställda
  • Skapa fler vägar till anställning i välfärden

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.