Publicerad 5 februari 2024
Nyhet

Tillgång till läkemedel avgörande i normalläge och kris

Det är viktigt att staten och regionerna arbetar gemensamt för att säkerställa god och likvärdig tillgång till läkemedel i både normalläge och i händelse av kris eller krig.

Foto

Rachel De Basso

I dag presenterade regeringen Sveriges nya läkemedelsstrategi. SKR är positiva till inriktningen och understryker vikten av att staten och regionerna arbetar gemensamt för att säkerställa tillgången till läkemedel och möjliggöra för en utveckling där mer vård ges utanför sjukhusen.

– Alla invånare i Sverige ska ha lika tillgång till läkemedel, oavsett var man bor, det är en prioriterad fråga som regionerna arbetar med tillsammans. Alla regionerna deltar också aktivt i den nationella samverkan för att kunna säkra tillgång till kritiska läkemedel i händelse av kris eller krig. Här kan staten göra mer för att underlätta regionernas arbete, säger Rachel De Basso, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Läkemedelsstrategins inriktning stämmer väl med regionernas behov och önskemål för att stärka försörjningsberedskapen för läkemedel. Samtidigt finns det mer som staten kan göra för att skapa bättre förutsättningar för regionernas beredskapsarbete, bland annat tydligare regelverk för läkemedelsförsörjning, beredskapslager samt ansvarsfördelning för nationella inköp.

Allt mer läkemedel ges utanför sjukhusen

SKR är positiva till läkemedelsstrategin inriktning att stärka forskningen och möjligheterna till kliniska prövningar. Samtidigt är det viktigt att styrsignalerna från staten är tydliga och samspelar med den nationella Life Science-strategin.

Allt mer vård sker utanför sjukhusen, i takt med omställningen till nära vård. Det är en nödvändig utveckling som kräver att det blir möjligt för regionerna att i högre utsträckning kunna ge läkemedel till patienter i hemmet på ett patientsäkert och ändamålsenligt sätt. Idag kan regionerna endast försörja sina sjukhus med läkemedel, det är nödvändigt att regionerna kan ta ett helhetsgrepp över försörjningen till den sjukvård som regionerna ansvarar för både för att stötta nära vård-utvecklingen och stärka försörjningsberedskapen.

Läs vidare

Sakkunnig

Susanna Eklund
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.