Publicerad 4 juni 2024
Nyhet

Strejk med stora konsekvenser bryter ut idag

Vårdförbundet tar idag ut 2 000 anställda på sju av landets största sjukhus i strejk. SKR och Sobona vill snarast möjligt teckna ett nytt avtal och stoppa konflikten.

Ulf Olsson

Ulf Olsson

Sammanlagt omfattas 72 000 anställda i hälso- och sjukvården av Vårdförbundets konfliktåtgärder. De lokala förhandlingarna i förra veckan mellan de fem regionerna och Vårdförbundet innebar att akut samhällsfara kunde undvikas. Samtidigt vittnar regionerna om ett mycket ansträngt läge med planerade operationer som ställs in och längre vårdköer och vårdtider.

− Vi behöver få ett stopp på konflikten i hälso- och sjukvården. Den strejk som nu bryter ut gör att situationen i vården blir mycket ansträngd. En strejk innebär patientsäkerhetsrisker som måste hanteras av hälso- och sjukvårdens alla medarbetare och chefer, säger Ulf Olsson, ordförande förhandlingsdelegationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobonas föreningsstyrelse.

Omfattande arbetstidsförkortning är inte möjlig

SKR och Sobona har under de senaste veckorna lagt fram flera olika förslag för att få till stånd ett nytt avtal. Vårdförbundet har hittills sagt nej till alla förslag, både från SKR och Sobona och från medlarna, och står fast vid sitt ursprungliga krav om en omfattande arbetstidsförkortning.

Sten Nordin

Sten Nordin

− En generell arbetstidsförkortning är inte ett alternativ för regioner och kommuner. Arbetskraftsbristen är stor och prognosen är att den förvärras under de kommande åren. Vården behöver varje medarbetare och att minska arbetstiden i stor skala kommer att slå mot patienterna och arbetsmiljön, säger Sten Nordin, vice ordförande förhandlingsdelegationen SKR och Sobonas föreningsstyrelse.

Angeläget att teckna avtal och få stopp på konflikten

Parterna på svensk arbetsmarknad har en lång tradition av att komma överens genom att förhandla sig fram till nya avtal och det är ovanligt med strejk i den offentliga sektorn. Senaste gången var 2008 och även då var det Vårdförbundet som tog ut sina medlemmar i strejk.

− Konfliktåtgärderna riskerar att få allvarliga konsekvenser som ytterst drabbar patienter och invånare. Det är därför ytterst angeläget att vi och Vårdförbundet snarast möjligt träffar ett nytt kollektivavtal. Nu inväntar vi ett nytt bud från medlarna som parterna kan ta ställning till, säger Ulf Olsson.

SKR och Sobona har under våren 2024 tecknat fem nya kollektivavtal med övriga fack inom kommuner och regioner, avtal som sammantaget omfattar över en miljon medarbetare.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.