Publicerad 3 juni 2024
Nyhet

Statliga vårdplatsmål riskerar hämma utveckling

Tillgången till vård behöver öka. Men statens normering av antalet vårdplatser på sjukhus riskerar att hämma utvecklingen mot nära vård.

Foto

Ameli Norling

I dag publicerade Socialstyrelsen en rapport med rekommendationer om antalet vårdplatser i slutenvården per region. SKR ser risker med att staten normerar antalet vårdplatser på sjukhus, i stället för att se till hur hela sjukvårdssystemet fungerar och behöver utvecklas.

– Det ska alltid finnas tillgång till en vårdplats för de patienter som behöver. Men när staten lägger ett allt för stort fokus på vårdplatser på sjukhus riskerar utvecklingen mot nära vård att hämmas. I dag kan exempelvis många patienter få lika avancerad vård i hemmet som på sjukhus, säger Ameli Norling, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

De senaste 20 åren har behoven av vårdplatser minskat med omkring 10 000 platser, tack vare medicinsk utveckling och nya arbetssätt i vården. Det handlar exempelvis om förebyggande behandling, kortare vårdtider och en ökning av patienter som kan vårdas i sina egna hem. Enligt Socialstyrelsens rapport kommer behovet av vårdplatser på sjukhus på sikt att fortsätta minska, de ser dock behov av att fler vårdplatser öppnas på kort sikt.

– Genom utvecklade arbetssätt har regioner och kommuner kunnat möta nya vårdbehov och minska behovet av sjukhusvård, den utvecklingen behöver fortsätta med full kraft. Samtidigt arbetar alla regioner för att säkerställa tillgången till vårdplatser, men att på kort sikt öka antalet vårdplatser på sjukhus kommer att vara svårt då det ekonomiska läget är tufft och det inte finns tillräckligt med personal med rätt kompetens, säger Ameli Norling.

I april fanns 14375 vårdplatser inom somatiken och 2867 vårdplatser inom psykiatrin öppna. I april i år var antalet överbeläggningar per 100 vårdplatser 5,9. Det är minskning från samma månad förra året, då var antalet överbeläggningar 7,0 per 100 vårdplatser.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Brodin-Blomberg
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.