Publicerad 21 december 2023
Nyhet

Staten behöver ta större ansvar för den gröna omställningen

Regeringen har nu presenterat sin klimatpolitiska handlingsplan. SKR efterlyser ett större engagemang från staten i det praktiska genomförandet av den gröna omställningen.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

– För att minska utsläppen behövs insatser från hela samhället och här kan kommuner och regioner bidra i stor utsträckning. Men för full effekt krävs att staten ger rätt förutsättningar samt tar ett större ansvar för att leda strukturomvandlingen, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen behöver i den nationella klimatpolitiken vara en aktiv part i de stora insatser och investeringar som regioner och kommuner gör i hållbara system. Det gäller allt från lokal produktion av biodrivmedel till samhällsbyggande för transporter, energi och boende.

Enskilda kommuner tar stora ekonomiska risker för att möjliggöra industrietableringar i den gröna omställningen. Tidigare beräkningar från SKR visar att Boden, Luleå och Skellefteå sammantaget behöver investera 62 miljarder kronor för att etableringarna ska bli verklighet.

– Det är avgörande att staten tar sin del av riskerna och delar ansvar och utvecklingskostnader på orter med expansiv samhällsbyggnad, säger Anders Henriksson.

Bredare perspektiv behövs för transportsektorn

En viktig del av klimatomställningen handlar om transporter där regeringen presenterar flera åtgärder för att öka takten för elektrifieringen.

– Elektrifiering är nödvändigt men vi efterlyser ett bredare angreppssätt för transportsektorns omställning där staten tar större hänsyn till lokala och regionala mål, säger Anders Henriksson.

Även biobränslen en viktig del av den hållbara omställningen och bidrar till minskat importberoende av fossila bränslen. Utöver omställningen till fossilfrihet arbetar många kommuner och regioner aktivt för ett mer transporteffektivt samhälle, med ökad framkomligheten för gång, cykel och kollektivtrafik. Det handlar såväl om klimatmålen som att bidra till andra uppsatta mål för levande och hälsosamma livsmiljöer.

Fakta om kommuners och regioners klimatarbete

Sveriges kommuner bedriver ett framgångsrikt och mycket brett arbete för minskad klimatpåverkan, visar SKR:s klimatenkät för 2023. Kommunernas klimatarbete, enkätundersökning 2023

Enskilda kommunerna tar också stort ansvar och stora risker för etableringar av industrier som ska bidra till samhällets gröna omställning. Kommunerna tar stort ansvar för den gröna omställningen

Även Regionernas miljöarbete visar på flera positiva resultat. SKR:s öppna jämförelser om regionernas klimatarbete visar exempelvis att förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 42 till 93 procent från 2009 till 2022

Öppna jämförelser – miljöarbetet 2023 i regionerna

Läs vidare

Sakkunnig

Andreas Hagnell
Handläggare

Ida Nelson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.