Publicerad 21 maj 2024
Nyhet

SKR välkomnar stärkt skydd för vissa förtroendevalda

SKR välkomnar regeringens förslag om att kommuner och regioner ska vara skyldiga att förebygga att vissa förtroendevalda utsätts för ohälsa eller olycksfall till följd av hot och våld.

Foto

Anders Henriksson.

Regeringen har lagt fram förslag om stärkt skydd för förtroendevalda, Ds 2024:10 Stärkt skydd för vissa förtroendevalda och en tydligare intern kontroll i kommuner och regioner.

Där finns förslag om att kommuner och regioner ska ha samma ansvar för vissa förtroendevalda som de har för sina anställda, enligt arbetsmiljöregelverket.

– Vi ser positivt på det här förslaget, som är något som vi har efterfrågat av regeringen i en hemställan. Att kommuner och regioner får lagstöd att stötta enskilda personer är ett viktigt steg. Hot och hat mot våra förtroendevalda är ett hot mot vår demokrati, säger Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förslaget omfattar 1 800 förtroendevalda i kommuner och regioner som har ett uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. SKR kommer nu att analysera promemorian i sin helhet och lämna ett remissyttrande senast den 20 september.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.