Publicerad 20 maj 2024
Nyhet

SKR välkomnar nya förslag om statsbidraget för yrkesvux

SKR ser positivt på de förslag till förändringar i statsbidraget till yrkesutbildningar för vuxna som en statlig utredning tagit fram.

Madeleine Jakobsson.

Madeleine Jakobsson.

SKR har nu beslutat och lämnat sitt remissvar på utredningen Framtidens vuxenutbildning och yrkesskola för vuxna.

– SKR ser yrkesvux som fundamentalt för välfärden såväl som näringslivets kompetensförsörjning. Därför har vi länge drivit på för att statsbidragssystemet för yrkesvux behöver bli mer effektivt och ändamålsenligt, så vi sätter stort hopp till att regeringen nu ska skrida till verket, säger Madelaine Jakobsson, ordförande för SKR:s utbildningsberedning.

På det stora hela välkomnar SKR utredningens ambition att stärka yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux).

– Om de förändringar som föreslås blir verklighet tar vi ett stort kliv mot att kunna erbjuda kvalitativ och relevant vuxenutbildning och yrkesskola för vuxna som möter arbetsmarknadens behov i hela landet, säger Madelaine Jakobsson.

Flera viktiga förslag

SKR är även positiva till att införa särskilda bestämmelser för att snabbt kunna möta stora utbildningsbehov, exempelvis vid stora företagsetableringar. SKR tycker också att förslaget om att elever ska kunna mottas och antas till sammanhållna utbildningar (så kallade yrkespaket) inom komvux är bra.

Frågetecken om förslaget om en ny yrkesskola

SKR tar inte ställning till förslagen om yrkesskola. Den pågående pilotverksamheten behöver utvärderas och för SKR är det viktigt att se om att yrkesutbildningen inom komvux inte påverkas negativt av införande av en yrkesskola.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.