Publicerad 18 mars 2024
Nyhet

SKR tar ställning för effektiv lokal klimatpolitik

För att minska den pågående globala uppvärmningen behövs en kraftfull omställning. SKR har beslutat om nya ställningstaganden för en effektiv och ledande lokal klimatpolitik.

Foto

Eva-Lena Öman.

– Kommuner och regioner ska vara ledande i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Vi behöver också stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser, säger Eva-Lena Öman, ordförande för SKR:s samhällsbyggnadsberedning.

Insatser från alla nivåer i samhället

Kommuner och regioner är avgörande för en framgångsrik klimatomställning. Det handlar bland annat om hur kommuner planerar för bebyggelse och hållbara transporter, att främja lokal energiproduktion, att öka återvinning i avfallshantering och en klimatsmart konsumtion och upphandling. Kommuner och regioner gör också stora insatser för att stödja omställningen i näringslivet, civilsamhället och hos allmänheten.

– Samtidigt är det helt grundläggande att staten samspelar och bidrar ytterligare i omställningen. Ett exempel är i den gröna industrin där kommuner gör stora satsningar och staten kan göra betydligt mer för att bidra, säger Eva-Lena Öman.

Tempot i arbetet behöver öka

För att minska den pågående globala uppvärm­ningen behövs en kraftfull omställning och SKR anser att tempot måste öka. Det ändrade säkerhetsläget förstärker behovet av energisäkerhet. Därtill behöver vår bebyggelse och infrastruktur anpassas till ett klimat i förändring för att begränsa effekter från översvämningar eller värmeböljor.

Begränsade resurser kräver effektiva insatser

Ett brett och engagerat arbete för att begränsa klimatpåverkan pågår i Sveriges kommuner och regioner. Resurserna är samtidigt ansträngda. Därför är det nödvändigt att prioritera effektiva insatser som kan skapa flera nyttor samtidigt, för näringsliv, hälsa, miljö och sociala förhållanden.

SKR vill med sitt ställningstagande lyfta förslag på viktiga prioriteringar och insatser som stöd till kommuner och regioner att vara ledande i en hållbar omställning.

Läs vidare

Sakkunnig

Andreas Hagnell
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.