Publicerad 15 april 2024
Nyhet

SKR kommenterar vårändringsbudgeten

De 6 miljarder kronorna till hälso- och sjukvården är välkomna tillskott, men kommuner och regioner behöver fortsätta med hårda prioriteringar och det finns stora behov av investeringar framöver.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

I dag har finansministern presenterat vårändringsbudgeten, på totalt 16,8 miljarder kronor. Som tidigare aviserat får regionerna ett tillskott på 6 miljarder kronor för sjukvården under 2024.

– Det är välkomna tillskott till regionerna som fortfarande har ett mycket tufft ekonomiskt läge, och som kommer att ha det även under nästa år. Regionerna kommer att behöva fortsätta med sina besparingsplaner och utveckla nya arbetssätt. Det är både för att möta det ekonomiska läget och den allt tuffare situationen med att få tag på personal, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Behövs stora investeringar framåt

Till kommunerna är det största tillskottet i vårändringsbudgeten för 2024 till skolan, 500 miljoner kronor, för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen. Dessutom finns satsningar på det civila försvaret – därav 50 miljoner till regionerna för sjukvårdens beredskap. *

– Det behöver göras stora investeringar på det civila försvaret både i kommuner och regioner. Det gäller även investeringar i klimatanpassning och infrastruktur. Därför är det positivt att regeringen flaggar för att det kommer sådana investeringar till hösten, säger Anders Henriksson.

I våraändringsbudgeten finns också ett tillskott på 650 miljoner för förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget för barnfamiljer med bostadsbidrag.

– Att staten stödjer de barnfamiljer som har minst marginaler med en förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget för familjer med bostadsbidrag, innebär mindre risk för kraftigt ökande kostnader för ekonomiskt bistånd, vilket är positivt för kommunerna, säger Anders Henriksson.

Det aviseras också tillskott på 110 miljoner för fler platser inom yrkesvux och 20 miljoner för SFI till skyddsbehövande från Ukraina samt 150 miljoner till sommarjobb i kommuner med hög arbetslöshet. Risken är att sommarjobbspengarna kommer alldeles för sent, efter beslut i riksdagen i juni, för de kommuner som inte redan planerat för sommarjobb.

Välfärden behöver en långsiktig finansiering

Den senaste tiden har det lagts fram en rad förslag och utredningar som syftar till att detaljreglera välfärdens verksamheter.

– Vi har ett gemensamt ansvar för välfärden och dess finansiering. Vi skulle önska att staten går mot en styrning där man litar på att kommuner och regioner vet hur man använder resurserna bäst för att nå uppsatta nationella mål. Det är mer verkningsfullt än detaljreglering som ökar byråkratin, säger Anders Henriksson.

Staten behöver också se till att kommuner och regioner har stabila planeringsförutsättningar.

– Vi önskar att staten lyfter blicken och tänker framåt. Kommuner och regioner befinner sig i en utvecklingsfas vad gäller innovation, digitalisering och nya arbetssätt. Det kräver stora investeringar för att rusta samhället för framtida utmaningar, och det är ett gemensamt ansvar, säger Anders Henriksson.

* Rättelse: I en tidigare version stod det att kommunerna får 10 miljoner för skyddsrum och 20 miljoner för dricksvattenförsörjning, inom satsningarna på det civilia försvaret. Rätt ska vara att dessa medel riktas till statliga myndigheter för att stötta bland andra kommuner.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
chefsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.