Publicerad 31 maj 2024
Nyhet

SKR inleder Ukrainaprojekt för 250 miljoner kronor

SKR och Sida fortsätter sitt omfattande arbete att stödja ukrainska kommuner och den decentraliseringsreform som varit betydelsefull i motståndet mot den ryska invasionen.

Foto

Anders Henriksson, SKR:s ordförande, och Jakob Granit, generaldirektör Sida.

– Det är med stort engagemang som SKR i dag inleder ett nytt utvecklingsprogram med Ukraina. Parallellt med att besegra Ryssland på slagfältet behöver Ukraina fortsätta sina reformer för demokrati och en kommunal förvaltning i medborgarnas tjänst med sikte på medlemskap i EU, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Efter tio års arbete i Ukraina och partnerskap med närmare 700 ukrainska kommuner fortsätter SKR, i samarbete med Sida, med ett nytt projekt som ska pågå juni 2024 – maj 2028. Projektet innebär en satsning på totalt 250 miljoner kronor, vilket är en stor ökning mot föregående period. Syftet är att utveckla den offentliga förvaltningen och kommunernas service och tjänster till invånarna. För att möta akuta behov orsakade av kriget och samtidigt stärka det lokala självstyret är fem områden i fokus:

• Skola och effektivisering av skolnätverk
• Servicekontor och offentliga tjänster till bland annat interna flyktingar/veteraner
• Skattedecentralisering och utjämningssystem
• Kapacitetsutveckling i kommunerna för återuppbyggnad
• Internationellt samarbete mellan vänkommuner

Decentralisering viktigt för motståndet

Ukrainas decentraliseringsreform har varit en hörnsten i försvaret mot den ryska invasionen. De ukrainska kommunernas motståndskraft har ökat genom mer effektiva civilförsvarsåtgärder och man har kunnat anpassa leveranser av livsviktiga tjänster under krigsförhållanden.

– Nu ser vi fram emot ett fortsatt nära samarbete som stödjer Ukrainas långsiktiga kommunala utveckling, bidrar till motstånd och återuppbyggnad och hjälper Ukraina att anpassa sin lokala förvaltning inför en integration i EU, säger Anders Henriksson.

Fakta

Projektet utförs av SKR:s dotterbolag SALAR International, som drivit de tre tidigare projekten under 2014 – 2024.

Läs vidare

Sakkunnig

Emelie Marcus
Avdelningen för ekonomi och styrning

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.