Publicerad 11 april 2024
Nyhet

SKR har tagit emot Vårdförbundets varsel

SKR och Sobona har idag tagit emot Vårdförbundets varsel om konfliktåtgärder. SKR och Sobona analyserar varslet och vilka konsekvenser det får för välfärdens verksamheter.

Jeanette Hedberg

Jeanette Hedberg

− Vårdförbundet valde att tacka nej till medlarnas hemställan och i stället varsla om stridsåtgärder. Det är beklagligt. Vi är alltid redo att hitta konstruktiva lösningar och ambitionen är att nå fram till ett nytt avtal snarast möjligt, säger Jeanette Hedberg, SKR:s förhandlingschef.

− Parterna är överens om att de medlare som hittills har bistått parterna, Gunilla Runnquist och Göran Gräslund, ska fortsätta medla i förhandlingarna om ett nytt avtal, säger Jeanette Hedberg.

Det tuffa ekonomiska läget i kommuner och regioner, med underskott kring 30 miljarder kronor under 2024, sätter sin prägel på årets avtalsrörelse. Vårdförbundets yrkanden på arbetstidsförkortningar och löneökningar över märket skulle innebär stora kostnadsökningar för kommuner och regioner.

− Det ekonomiska utrymmet i kommuner och regioner är ytterst begränsat. Bara att följa industrimärket innebär kostnadsökningar på totalt 21 miljarder kronor. Ytterligare förändringar av villkoren, så som till exempel att förkorta arbetstiden, skulle innebära ytterligare många miljarder kronor. Vi vill göra långsiktiga, gemensamma satsningar kring viktiga frågor som arbetsmiljö, kompetensförsörjning, arbetstidsregler och löneprocessen, säger Jeanette Hedberg.

Vårdförbundets varsel träder i kraft torsdag 25 april kl 16.00 om en överenskommelse inte har träffats innan dess.

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.