Publicerad 5 februari 2024
Nyhet

SKR: Gör socionomutbildningen mer yrkesförberedande

SKR vill att regeringen gör om socionomprogrammet så att det bättre rustar studenterna för den verklighet som väntar dem. Mer verksamhetsfokus och varva teori med mer praktik är två förslag.

Foto

Mari Forslund

– Samhället har förändrats på många sätt sedan utbildningen först kom på plats, och det är viktigt att socionomprogrammet speglar detta så att nya socionomer står rustade för att hantera samhällets utmaningar, säger Mari Forslund, sektionschef på SKR:s vård- och omsorgsavdelning.

SKR har undersökt hur chefer inom socialtjänsten ser på dagens socionomutbildning. I svaren, som samlats i en rapport som publiceras i dag, blir det tydligt att det som efterfrågas är mer praktisk färdighetsträning och mer verklighets- och verksamhetsförankring. Ett annat önskemål är att lärosätena ska kunna basera antagningen på yrkeserfarenhet i större utsträckning än idag.

– Det här är jätteviktiga insikter som vi tar med oss och som vi kommer föra fram till regeringen, säger Mari Forslund.

SKR vill att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning för att utveckla socionomprogrammet bland annat med utgångspunkt i de behov som socialtjänstcheferna lyft. Det handlar om att se över vilka kurser som ska ingå som minimikrav i grundutbildningen, och vilka examensmål som bäst speglar samhällsutvecklingen och förväntade lagändringar. Socionomprogrammet är en generalistutbildning och socionomer arbetar inom många olika yrken. En utredning, menar SKR, bör därför undersöka om specialistutbildningar på avancerad nivå behövs efter grundutbildningen, och i så fall vilka.

Frågan om socionomprogrammets innehåll finns sedan tidigare på den politiska dagordningen. I vår presenteras utredningen ”Översyn av socionomexamen för att motverka ungdomskriminalitet”, som regeringen tillsatte i augusti 2023.

– Vi vet att det just nu pågår en översyn av socionomexamen. Det är välkommet att regeringen ser över utbildningen, men deras fokus ligger på ungdomsbrottslighet, och vi menar att man behöver ha en bredare ansats än så. Nu hoppas vi att regeringen tittar på våra förslag, säger Mari Forslund.

Läs vidare

Sakkunnig

Helena Wiklund
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.