Publicerad 23 april 2024
Nyhet

SKR: Flera bra förslag i narkotikautredning

SKR delar många av narkotikautredningens förslag, men anser att en reformering av beroendevården enligt förslagen i samsjuklighetsutredningen är nödvändig för att de ska kunna genomföras.

Foto

Tobias Smedberg

Slutbetänkanden har presenterats i utredningar som rör både narkotikapolitik (”Vi kan bättre!”) och beroendevård (samsjuklighetsutredningen, ”Från delar till helhet”).

SKR anser att narkotikautredningens ambition och ansats är god, och ställer sig bakom de flesta av dess förslag. Men att narkotikautredningens förslag ska kunna genomföras och bli verklighet är avhängigt de förslag som tidigare lagts fram i samsjuklighetsutredningen.

– Man kan säga att dessa två utredningar kompletterar varandra väl. Tillsammans skulle utredningarna innebära positiva förändringar både för vården av de med beroende, och för de tidiga förebyggande insatserna. Men man måste börja i rätt ände – med samsjuklighethetsutredningens reformförslag, säger Tobias Smedberg, ordförande i SKR:s beredning för primärvård och äldreomsorg.

Avseende narkotikautredningen så ställer sig SKR i huvudsak positiv. Bland annat anser SKR att förslaget om ett särskilt program för att förebygga narkotikabruk hos barn och unga är bra, och målet att göra vård och omsorg mer kunskapsbaserad.

Så även utredningens mer tillåtande inställning i frågan om sprutor; SKR ger tummen upp både till förslaget om stärkt sprutbytesverksamhet och till förslaget om att vården inte bör ställa absoluta krav på att sprutor återlämnas, utan i stället verka för att återlämning sker. Att möjliggöra köp av kanyler på apotek avvisas inte heller helt, även om SKR ser en risk för att en viktig kontaktyta med vården kan gå förlorad, när brukare inte längre behöver vända sig till sjukvården för att få tag på sprutor.

– Samhället måste bli bättre på att motverka både användningen av narkotika, och dess konsekvenser i form av skadligt bruk, beroende och dödsfall. För att lyckas bättre med det behöver vi ett pragmatiskt förhållningssätt, där målet är ett drogfritt samhälle, och skademinimering är ett viktigt fokus, säger Tobias Smedberg.

Stora förändringar i beroendevården nödvändiga

SKR menar att många av de brister i beroendevården som narkotikautredningen belyser har att göra med en otydlighet i ansvarsfördelningen. Det är därför positivt att utredningen ställer sig bakom de förslag om ansvarsfördelning som tidigare presenterats i samsjuklighetsutredningen. Huvudmännens uppgifter bör förtydligas, vilket innebär att det är sjukvården som ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende, och socialtjänsten för de sociala och förebyggande stödinsatserna.

– Vi delar utredningens problembild och många av förslagen, men innan de kan genomföras måste de förändringar som vi länge efterlyst inom beroendevården komma till stånd. Det är en grundförutsättning för att narkotikautredningens förslag ska kunna genomföras och ge resultat, säger Tobias Smedberg.

Läs vidare

Sakkunnig

Zophia Mellgren
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.