Publicerad 14 mars 2024
Nyhet

Så går fler från bidrag till jobb – 6 krav på regeringen

Den statliga arbetsmarknadspolitiken brister i stöd till långtidsarbetslösa. I dag publicerar SKR en ny rapport som fördjupar kommunernas krav för att fler ska gå från bidrag till jobb.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Hälften av alla individer som är i behov av ekonomiskt bistånd från kommunen är det på grund av arbetslöshet. SKR och kommunerna har länge pekat på att stödet till långtidsarbetslösa brister.

När regeringen nu utreder en aktivitetskravsreform, med förslag om att ge kommunerna en ny obligatorisk uppgift att ställa krav på aktivitet på heltid för mottagare av ekonomiskt bistånd, ser SKR det som en chans att få till en bättre ordning som leder till att fler personer går från bidrag till jobb, och som tydliggör kommunernas roll och ansvar.

– Staten och kommunerna har ett gemensamt intresse av att fler lämnar ekonomiskt bistånd och kommer ut på arbetsmarknaden. Men den statliga arbetsmarknadspolitiken har inte fungerat för denna grupp. Kommunerna har under många år behövt driva på, trots bristande stöd från Arbetsförmedlingen och helt utan finansiering. När regeringen nu kommer ställa krav på kommunerna att ordna heltidsaktiviteter för bidragstagare måste vi få rätt förutsättningar så att det inte ska bli en verkningslös reform, säger Anders Henriksson, ordförande SKR.

Idag publicerar SKR det tredje beslutsunderlaget, inför regeringens aktivitetskravsreform. Regering och riksdag behöver hörsamma kommunsektorns sex krav, om reformen den ska leda till att fler kommer ut på arbetsmarknaden.

  1. Insatser som leder till jobb
  2. Insatser utan avbrott, i samspel med Arbetsförmedlingen
  3. Digital information från Arbetsförmedlingen
  4. Förskola och fritidshem på heltid
  5. Kommunal handläggning och bedömning
  6. Full finansiering och implementeringsstöd

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.