Publicerad 15 mars 2024
Nyhet

Regeringen bör öppna upp för försöksverksamhet

SKR välkomnar förslagen om att öppna upp för försöksverksamhet i kommuner och regioner. Det skapar bättre möjligheter för kunskapsutbyte och främjar nya arbetssätt inom välfärden.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

SKR:s styrelse har idag beslutat om ett yttrande på Försöksverksamhetskommitténs slutbetänkande: Förändring genom försök (SOU 2023:94). Betänkandet innehåller konkreta förslag på försöksverksamhet i kommuner och regioner. Intresset från kommuner och regioner är också mycket stort vilket bekräftas av att utredningen fått in ett 90-tal förslag på försök.

– Kommuner och regioner står inför stora samhällsutmaningar, som ställts på sin spets i det tuffa ekonomiska läget. Det finns en stor vilja och behov av att kunna testa nytt. Vi uppmanar regeringen att se till att dessa förslag ska förverkligas. Det är först då vi ser hur försöksverksamhet kan utveckla verksamheten och stärka kapaciteten, säger Anders Henriksson, ordförande SKR.

Konkreta förslag redo att sättas igång

Betänkandet tar upp flera väl förberedda förslag på försök som syftar till att stärka kommunernas och regionernas kapacitet. Ett av dessa, som SKR varit med och tagit fram är hur man kan underlätta för mindre kommuner genom att slå ihop flera riktade statsbidrag till ett generellt bidrag. Ett annat handlar om hur regioner och kommuner ska kunna samverka runt hälso- och sjukvård i hemmet och ytterligare ett om samverkan mellan och med kommunala lantmäterimyndigheter.

SKR hade även önskat att utredningen utvecklat förslag om försök inom arbetsmarknadsområdet och fler förslag på försök i arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Krävs en struktur för försöksverksamhet

Förutom att komma igång med några av försöken anser SKR att regeringen bör inrätta en permanent struktur för försöksverksamhet i kommuner och regioner och därigenom stödja berörda parter med rättsliga tolkningar, uppföljning och utvärdering samt resultatspridning.

– Om försöksverksamhet ska kunna bli en mer systematiskt arbetsmetod som bidrar till samhällsutveckling så behöver även styrningen till statliga myndigheter utvecklas. Vi ser det här som en chans för staten att skapa en mer innovativ och samverkande statsförvaltning, säger Anders Henriksson.

Läs vidare

Sakkunnig

Björn Kullander
handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.