Publicerad 1 februari 2024
Nyhet

Överenskommelse om socialtjänstens omställning

SKR och regeringen har ingått en överenskommelse som ska skapa långsiktighet och goda planeringsförutsättningar för kommuner och andra berörda aktörer inför den nya socialtjänstlagen.

Foto

Erik Pelling

Överenskommelsen för 2024 omfattar 20 miljoner kronor.

– Socialtjänsten behöver arbeta mer förebyggande och flexibelt än idag, för att tidigare nå dem som behöver stöd. Ny lagstiftning är en förutsättning, men kommunerna behöver även ställa om arbetssätt och organisation. Med den här överenskommelsen kan vi stärka stödet till kommunerna i omställningsarbetet, säger Erik Pelling, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Socialtjänstlagen utgör grunden för socialtjänstens verksamhet. Nuvarande socialtjänstlag bygger till stora delar på 1980 års socialtjänstlag. Socialtjänsten behöver reformeras för att kunna möta dagens och framtidens samhällsutmaningar samt den demografiska utvecklingen. Det behövs en långsiktig omställning, där socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Socialtjänsten behöver vara lättillgänglig och insatser behöver kunna erbjudas på ett enklare sätt än i dag. Socialtjänstens verksamhet behöver även utgå från bästa tillgängliga kunskap.

– Jag ser fram emot att under året kunna presentera en ny socialtjänstlag. De närmaste åren innebär en förändringsresa för socialtjänsten, som på många håll redan har påbörjats. Det innebär ett paradigmskifte till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Under 2024 kommer arbetet inom ramen för överenskommelsen framför allt att fokusera på att förbereda kommunerna inför att den nya socialtjänstlagen träder i kraft, i syfte att stärka förutsättningarna för ett långsiktigt omställningsarbete. Inom ramen för arbetet ska SKR bland annat stödja kommuners erfarenhetsutbyte och gemensamma lärande samt stimulera samverkan mellan kommuner, stödja utvecklingen av lättillgängliga och förebyggande arbetssätt samt bidra till spridning av metoder och arbetssätt som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Läs vidare

Sakkunnig

Niklas Eriksson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.