Publicerad 25 mars 2024
Nyhet

Öppna jämförelser ett verktyg för utveckling av gymnasieskolan

I dag publicerar SKR:s Öppna jämförelser – Gymnasieskola, ett verktyg som gör det möjligt för kommunala huvudman att jämföra nyckeltal om elever och studieresultat på kommunnivå.

Maria Caryll.

Maria Caryll.

Öppna jämförelser - Gymnasieskola innehåller dels statistik som presenteras i databasen Kolada och dels kommunrapporter med visualiseringar av varje kommuns resultat.

– Tanken med öppna jämförelser är att den ska hjälpa våra medlemmar att arbeta för en mer likvärdig utbildning i hela Sverige. Den är också ett viktigt stöd i uppföljning av nationella reformer. Jag är övertygad om att detta kommer underlätta kommunernas arbetet till exempel med reformen Planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Till exempel kan man se hur många som är etablerade i arbete eller i studier efter gymnasiet, säger Maria Caryll, chef för utbildningssektionen på SKR.

Läs vidare

Sakkunnig

Jessica Svedlund
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.