Publicerad 25 april 2024
Nyhet

Omfattande konflikt i hälso- och sjukvården

Vårdförbundets stridsåtgärder kommer att få negativa konsekvenser för hälso- och sjukvården. SKR och Sobona vill omgående återuppta förhandlingarna.

Ulf Olsson

Ulf Olsson

Idag kl 16 tog Vårdförbundet ut 63 000 medarbetare i hälso- och sjukvården i konflikt. Stridsåtgärderna riktas mot alla 21 regioner och fyra stora vårdbolag och handlar både om att hindra övertidsarbete, merarbete och nyanställningar. Stridsåtgärderna kommer att få stora konsekvenser för hälso- och sjukvården. Resurserna kommer att behöva prioriteras ännu mer, exempelvis för akuta operationer och behandlingar för att undvika fara för liv och hälsa.

− Regionerna bedömer att stridsåtgärderna riskerar att skapa betydande problem i vården. Planerade operationer, uppföljningar och återbesök kan behöva minska eller skjutas upp under en konflikt, med längre väntetider som följd, säger Ulf Olsson, ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Dörren står öppen för fortsatta förhandlingar

Sten Nordin

Sten Nordin

SKR och Sobona har under de senaste veckorna tecknat fem nya kollektivavtal med övriga fack inom kommuner och regioner, avtal som sammantaget omfattar över en miljon medarbetare. SKR och Sobona har erbjudit Vårdförbundet samma förbättringar som till de andra samt några ytterligare villkor och lösningar som är specifika för Vårdförbundet. Tyvärr har Vårdförbundet hittills sagt nej till förslag om förbättringar och gemensamma utvecklingsarbeten.

− Som parter har vi och Vårdförbundet ett gemensamt ansvar att teckna avtal. Även om vi kan stå långt ifrån varandra i vissa frågor bör båda parter göra det som går för att hitta lösningar och få stopp på konflikten. Vår dörr står öppen och vi vill fortsätta förhandla, säger Sten Nordin, vice ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Fakta

SKR och Sobona har erbjudit Vårdförbundet flera delar som möter Vårdförbundets yrkanden:

  • Ett löneavtal utan angiven nivå och en fortsatt prioritering av särskilt yrkesskickliga medarbetare
  • En sänkning av nattarbetstiden till 36 och 20 min respektive 34 timmar och 20 min/vecka för heltidsanställd som arbetar blandat dag och natt (20 respektive 30 procent) på vardagar men inte under söndag och helgdag.
  • Centrala bestämmelser om lön och villkor för sjuksköterskor som erbjuds utbildningsanställning vid specialistutbildning och utbildning till barnmorska
  • Partsgemensamt arbete om arbetstidsfrågor kopplade till rotationstjänstgöring och jour
  • Fortsatt partsarbete om karriärmodeller, tjänstestruktur och att utforska möjligheter till reglerade specialistutbildningar för fler av Vårdförbundets yrken
  • Fyra avsiktsförklaringar mellan parterna om arbeten rörande löneavtalet, översyn av arbetstidsregler, friskfaktorer samt om kompetensförsörjning

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.