Publicerad 19 december 2023
Nyhet

Ökat informationsutbyte kräver bättre samverkan

Fler uppgifter ska kunna lämnas till brottsbekämpande myndigheter, men SKR vill se mer av ömsesidigt utbyte av information inom ramen för samverkan.

Foto

Anders Henriksson

Utredningen ”Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel” föreslår bland annat att fler uppgifter ska lämnas av kommuner, regioner och myndigheter till myndigheter med brottsbekämpande uppdrag. SKR anser att det är ett välkommet förslag och har inget att invända mot att en sådan skyldighet för kommuner och regioner. SKR hade dock hellre sett förslag som möjliggör ett ömsesidigt utbyte av information inom ramen för samverkan mellan olika aktörer men också internt hos kommuner respektive regioner.

– Ska vi lyckas bekämpa den organiserade brottsligheten, krävs det att myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhälle och näringslivet samverkar. Och ska samverkan fungera behövs det ett väl känt och tydligt regelverk, som gör det möjligt att utbyta information på ett effektivt och rättssäkert sätt. Det är bra att regeringen har tagit ett första steg för att förbättra informationsflödet, men nu behövs nästa steg för att se över hur informationsutbyte kan förbättras inom ramen för samverkan, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR anser att det är rimligt att kommuner och regioner ska lämna de kontaktuppgifter som finns tillgängliga efter en begäran från en brottsbekämpande myndighet. SKR vill dock lyfta risken med att utredningens breda definition av kontaktuppgifter blir olämplig när den ska användas i praktiken. Det är däremot positivt att utredningen ser vikten av att socialtjänsten och hälso- och sjukvården, vars verksamhet bygger på förtroende och som omfattas av stark sekretess, undantas från uppgiftsskyldigheten.
SKR påpekar också i sitt remissyttrande att kommuner och regioner är stora arbetsgivare och att det inte framgår tillräckligt tydligt av utredningens förslag i vilken mån uppgiftsskyldigheten till brottsbekämpande myndigheter också omfattar uppgifter om anställda. Det bör förtydligas innan regeringen går vidare med förslagen.

Läs vidare

Sakkunnig

Sara Catoni
Chef avdelning för juridik

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.