Publicerad 24 januari 2024
Nyhet

Ökad samverkan stärker kommunernas kapacitet

Ingen av kommunerna utredningen träffat anser att sammanslagningar är vägen framåt för att stärka den egna kapaciteten. Däremot ser många behov av ökad samverkan och mindre detaljstyrning från staten.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

I dag har utredaren Sven-Erik Österberg överlämnat betänkandet ”Steg mot stärkt kapacitet” (SOU 2024:6) till civilminister Erik Slottner. Utredningen, som bland annat haft i uppgift att se över intresset för frivilliga kommunsammanslagningar, har träffat 130 kommuner under arbetets gång. I betänkandet konstateras att intresset för att gå samman och bilda större kommuner i stort sett är obefintligt.

– Det är helt i linje med SKR:s bild. Många kommuner är medvetna om att kapaciteten behöver stärkas men är skeptiska till att sammanläggningar skulle skapa bättre förutsättningar att hantera ökade krav och utmaningar. Det skulle vara bakvänt att driva på för sammanslagningar när kommunerna själva inte tror att det kommer att lösa deras utmaningar, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Många små kommuner fungerar väl

Utredaren lyfter att många små kommuner idag bedriver en effektiv verksamhet med hög kvalitet och god lokalkännedom, och där medborgarna har nära till besluten. Det finns alltså inget likhetstecken mellan en liten kommun och sämre kapacitet. Däremot konstateras att ökade krav och allt fler uppgifter från staten, sätter stor press på kommunerna.

– Det går inte att bortse från att den statliga styrningen har ökat i omfattning och detaljeringsgrad under en längre tid och att det är de små kommunerna som drabbas extra hårt av det. Vi menar att det bästa stödet staten kan ge, är att minska detaljstyrningen, riva byråkratiska hinder och verka för långsiktiga planeringsförutsättningar genom generella och värdesäkrade statsbidrag, säger Anders Henriksson.

Bra och färdiga förslag i försöksutredningen

Utredningen om försöksverksamhet i kommuner och regioner, som presenterades för en dryg månad sedan, innehåller färdiga förslag till samverkan. Bland annat hur kommun och region ska kunna samverka runt sjukvård i hemmet. Det finns också ett färdigt förslag på ett försök som omfattar fjorton mindre kommuner där ett 40-tal riktade statsbidrag ska slås samman.

– Vårt medskick till regeringen är att ge klartecken för dessa försök. Det skulle ge en direkt effekt för ökad samverkan och ett sätt att möta utmaningar här och nu, säger Anders Henriksson.

SKR kommer nu att titta närmre och analysera betänkandet i sin helhet.

Läs vidare

Sakkunnig

Björn Kullander
Handläggare

Marin Lidhamn
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.