Publicerad 9 april 2024
Nyhet

Ökad öppenhet ofta svaret på svåra politiska utmaningar

Många politiska beslut är idag mer komplexa och kräver ökad långsiktighet. Det visar en ny rapport som bygger på intervjuer med ledande kommun- och regionpolitiker.

Lena Langlet.

Lena Langlet.

Gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar, att tvingas stänga ett BB för att det inte finns personal när det är 40 mil till nästa, eller att besluta om stora investeringar som påverkar infrastruktur, tillgång till sjukhus eller skolor. Frågorna som förtroendevalda i kommuner och regioner hanterar i sitt uppdrag påverkas av flera stora samhällsutmaningar och kan ha många dimensioner.

– Politiska ledare i kommuner och regioner är ansvariga för att hantera tuffa samhällsutmaningar. Det gör att det ställs stora krav på dem att vara modiga och fatta svåra beslut här och nu, med siktet inställt på förbättringar som ibland ligger långt fram i tiden, säger Lena Langlet, chef för sektionen Demokrati och styrning, SKR.

Ledare delar med sig av sina erfarenheter

I en ny skrift från SKR delar åtta ledande förtroendevalda i kommuner och regioner med sig av personliga erfarenheter och lärdomar av att hantera komplexa utmaningar. I skriften ger också forskare sitt perspektiv på frågorna i syfte att erbjuda verktyg som underlättar politiska ledares uppdrag.

Att fatta beslut som direkt påverkar kommun- och regioninvånare kan väcka stora protester från olika grupper, ibland kan dessa övergå till hot och hat.

– Många förtroendevalda upplever att dagens frågor och beslut är mer komplexa – och även mer konfliktfyllda. Vi hoppas att rapporten kan ge ökad förståelse för hur mångfacetterat uppdraget att styra och leda en kommun eller region kan vara. Att det är ett kvalificerat uppdrag. Politikernas berättelser sätter fingret på hur skilda utmaningar olika politiker står inför i vårt land, men det går att skönja flera gemensamma lärdomar som fler kan dra nytta av, säger Lena Langlet.

Förtroende, tillit och trygghet

De förtroendevalda berättar inte sällan om hur de under hanteringen av stora beslut upplever personliga utvecklingsresor. Gemensamt för flera av dem är vägval som innebär ökad transparens i relation till medborgare, andra politiker eller samhällsaktörer.

Nedan några exempel på lärdomar:

  • Se det som händer, våga testa, utvärdera och var beredd att göra om
  • Bjud in till medborgardialog tidigt i processen, kontinuerligt, öppet och redan från start.
  • Transparens och insyn är viktigt både gentemot medborgare och inom politiken med öppenhet i diskussioner och tydlig information om läget.
  • Samarbeta och försök tydliggöra ansvarsfördelning med olika aktörer, prata med varandra och inte om
  • Acceptera inte systemfel på statlig nivå

Fakta

Komplexa utmaningar kan beskrivas som frågor som skapar stort engagemang hos medborgare och samhällsaktörer. Frågorna är ofta rörliga, svåra att förstå och kontrollera och omges ofta av spänning och konflikt.

I offentlig sektor är komplexa frågor särskilt vanliga, när man ska tillgodose alla eller många, vilket leder till målkonflikter.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Lindgren
handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.