Publicerad 6 mars 2024
Nyhet

Nytt stöd i arbetet mot välfärdsbrottslighet

För att komma åt välfärdsbrottsligheten krävs ett strukturerat arbete och tydliga prioriteringar. För att bistå kommuner och regioner i arbetet har SKR tagit fram två konkreta stödmaterial.

Christina Kiernan.

Christina Kiernan.

SKR:s bedömning är att det finns välfärdsbrottslighet i princip alla verksamheter där det är möjligt att göra en vinst, för en individ eller ett företag. Det gäller i alla kommuner och regioner och i flertalet verksamheter. Brotten orsakar ekonomisk skada för offentlig sektor, visar sig innebära brister i kvalitet på utförd verksamhet och drabbar systematiskt de mest värnlösa och utsatta grupperna i samhället.

– Det är bra att allt mer fokus sätts på frågan och att det pågår arbete på många olika nivåer för att komma åt välfärdsbrottsligheten. När det kommer till våra medlemmars arbete är det viktigt att så många som möjlighet har en uppfattning om hur den egna sårbarheten ser ut, för att sedan kunna införa ett strukturerat arbetssätt riktat mot problemet, säger Christina Kiernan, samordnare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Två nya stödmaterial

För att komma åt välfärdsbrottsligheten krävs ett strukturerat och uthålligt arbete. SKR har sett ett behov av att ta fram ett grundläggande stöd till kommuner och regioner.

– Det finns kommuner och regioner som har erfarenheter att dela med sig av, och det finns de som behöver hjälp att komma igång med arbetet. Därför har vi tagit fram det här stödmaterialet som på ett konkret sätt ska hjälpa till i arbetet mot välfärdsbrottslighet, säger Christina Kiernan.

De två stödmaterialen har tagits fram i samarbete med KMPG och PWC.

Läs vidare

Sakkunnig

Christina Kiernan
samordnare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.