Publicerad 17 april 2024
Nyhet

Nytt avtal klart med Sveriges Lärare

SKR och Sobona har tecknat ett nytt ettårigt avtal med Sveriges Lärare. Avtalet tar ansvar för det svåra ekonomiska läget och har fortsatt fokus på arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

Ulf Olsson

Ulf Olsson

− Vi och Sveriges Lärare har tagit ansvar för det tuffa ekonomiska läget och avtalet följer industrimärket. Vi är också överens om ett antal viktiga strategiska frågor som vi ska arbeta med under avtalsperioden. Vi har enats om ett avtal som vi tror kommer att vara bra för både medarbetare och arbetsgivare, säger Ulf Olsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Långsiktiga satsningar på arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Avtalet innehåller två avsiktsförklaringar på nationell nivå, en om friskfaktorer för en stärkt arbetsmiljö och en om kompetensförsörjning för att behålla och rekrytera fler medarbetare.

− Vi och Sveriges Lärare har ett gemensamt intresse att stärka arbetsmiljön i verksamheterna. Ett hållbart arbetsliv är nödvändigt för att kunna behålla och rekrytera fler medarbetare. Med nya avsiktsförklaringar kring friskfaktorer och kompetensförsörjning intensifierar vi satsningen och höjer ambitionerna ytterligare på nationell nivå, säger Sten Nordin, vice ordförande SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Avsiktsförklaringar om arbetstid och lön

Sten Nordin

Sten Nordin

Parterna är också överens om avsiktsförklaringar gällande arbetstid och lön. Det handlar till exempel om att se över behov av att anpassa arbetstiden till de olika verksamheternas behov och säkerställa medarbetarnas skyddsregler.

− Vi är överens med Sveriges Lärare om att sätta igång framåtsyftande diskussioner om arbetstidsreglerna i välfärden. Det kommer handla om ett antal olika insatser, exempelvis hur arbetstiderna kan anpassas för att bättre klara bemanning och kvalitet samtidigt som arbetstiderna är hållbara ur ett arbetsmiljöperspektiv, säger Ulf Olsson.

Parterna har i förhandlingar enats om ett garanterat utfall om 3,3 procent för löneöversynen 2024. I övrigt bygger löneavtalet fortsatt på lokal lönebildning och individuell och differentierad lönesättning. Det långsiktiga arbetet om uppföljning och analys efter genomförd löneöversyn för att uppnå en önskvärd lönestruktur löper alltjämt på.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.