Publicerad 17 april 2024
Nyhet

Nytt avtal klart med Kommunal

SKR, Sobona och Kommunal har accepterat medlarnas bud om ett nytt avtal. Avtalet tar ansvar för det ekonomiska läget och har fokus på arbetsmiljö, kompetensförsörjning, arbetstid och lön.

Ulf Olsson

Ulf Olsson

− Vi och Kommunal har tagit ett gemensamt samhällsansvar för den tuffa ekonomiska situationen i en osäker tid. Vi är också överens om ett antal viktiga strategiska frågor som vi ska arbeta med under avtalsperioden. Sammantaget har vi landat i ett avtal som vi tror kommer att vara bra för både medarbetare och arbetsgivare, säger Ulf Olsson, ordförande SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Långsiktiga satsningar på arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Avtalet är ettårigt och innehåller avsiktsförklaringar om friskfaktorer för en stärkt arbetsmiljö och om kompetensförsörjning för att behålla och rekrytera fler medarbetare.

− Vi och Kommunal har ett gemensamt intresse att stärka arbetsmiljön i verksamheterna. Ett hållbart arbetsliv är nödvändigt för att kunna behålla och rekrytera fler medarbetare. Nu intensifierar vi satsningarna och höjer ambitionerna ytterligare kring friskfaktorer och kompetensförsörjning, säger Sten Nordin, vice ordförande SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Översyn av arbetstiderna och dispensförfarandet

Sten Nordin

Sten Nordin

Parterna är också överens om en avsiktsförklaring gällande arbetstid. Det handlar till exempel om att se över behov av att anpassa arbetstiden till de olika verksamheternas behov och säkerställa medarbetarnas skyddsregler.

− Vi är överens med Kommunal om att sätta igång framåtsyftande diskussioner om arbetstidsreglerna i välfärden. Det kommer handla om ett antal olika insatser, exempelvis om hur fler ska vilja och kunna jobba heltid, hur arbetstiderna kan anpassas för att bättre klara bemanning och kvalitet samtidigt som arbetstiderna är hållbara, säger Ulf Olsson.

Inom räddningstjänstens område är parterna också överens om att ge arbetsgivarna ökade möjligheter till schemaläggning vid så kallade sällanhändelser, som exempelvis övningstillfällen och utbildningar, utan att behöva söka dispens. Under avtalsperioden kommer parterna även att genomföra en generell översyn av såväl dispensförfarandet som arbetstidsreglerna.

Översyn av det centrala löneavtalet

Gällande löneprocessen är parternas avsikt att genomföra en översyn av det centrala löneavtalet samt dess tillämpning i syfte att ta fram ett gemensamt underlag inför kommande avtalsförhandlingar.

− Vi har en gemensam målsättning om att centrala parter ska ta ett större ansvar för lönebildningen. Varje arbetsgivare behöver ha långsiktiga lönepolitiska riktlinjer som också är kända och diskuterade med medarbetarna i organisationen. Det ska vara tydligt för både arbetsgivare och medarbetare att lönen varierar beroende på medarbetarens måluppfyllelse och resultat, säger Sten Nordin.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.