Publicerad 3 maj 2024
Nyhet

Nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap

SKR och Sobona har undertecknat ett nytt ettårigt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision för omkring 10 500 beredskapsbrandmän.

Foto

Ulf Olsson

Beredskapsbrandmännen har ett viktigt uppdrag i samhället. De rycker ut för att hantera bränder och trafikolyckor och utgör också en bärande del av svensk krisberedskap. Avtalet för räddningstjänst i beredskap (RiB) stöttar på olika sätt kompetensförsörjningen av beredskapsbrandmän.

− Ett bra kollektivavtal är en viktig pusselbit för att fler ska välja att bli beredskapsbrandman. Samtidigt måste staten, kommunerna, räddningstjänsterna och de fackliga organisationerna fortsätta samarbeta för att säkerställa kompetensförsörjningen inom räddningstjänsterna, säger Ulf Olsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Parterna har tillsammans valt att fortsätta på den inslagna vägen att utveckla kollektivavtalet i syfte att möta kompetensutmaningen. Förutom att lägga en viktning på beredskapsersättningen handlar det bland annat om att parterna ska följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) arbete kopplat till RiB-avtalet och förlänga det partsgemensamma arbetet för stärkt arbetsmiljö i syfte att underlätta kompetensförsörjningen av beredskapsbrandmän.

Eftersom arbetet som beredskapsbrandman kräver att man arbetar eller bor i närheten av brandstationen ser vi att kommunerna är en naturlig rekryteringsbas med stor potential. Det förutsätter att kommunerna i större utsträckning möjliggör för sina medarbetare att även ta anställning som brandmän.

− Att ha personal som omedelbart behöver lägga ner arbetet för att åka på ett larm går ofta att hantera med god planering. Det finns ett stort värde för huvudarbetsgivarna att ha personal som har kompetens att hantera akuta situationer och olyckor. Dessutom bidrar huvudarbetsgivarna till att säkra Sveriges beredskap, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Ändringar har under våren gjorts i Allmänna bestämmelser som bland annat innebär att fler arbetstagare kan få ersättning från både huvudarbetsgivaren och räddningstjänsten under första timmen i samband med larm.

Fakta

Avtalsperioden är på ett år och avtalet gäller från 1 maj 2024 till den 30 april 2025.

Ersättningen för beredskapstjänstgöring har höjts till 31,70 kronor per timme.

Parterna ska under avtalsperioden arbeta vidare med kompetensförsörjningsutmaningen, bl a genom att följa MSB:s arbete kopplat till RiB.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.