Publicerad 31 januari 2024
Nyhet

Nya överenskommelser om krisberedskap och civilt försvar

SKR och MSB har tecknat överenskommelser om statliga medel för krisberedskap och civilt försvar i kommuner respektive regioner för 2024-2026. I år omfattar överenskommelserna 754 miljoner kronor.

Foto

Eva-Lena Öman.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har tecknat treåriga överenskommelser om statliga medel till krisberedskap och civilt försvar för kommuner samt regioner 2024-2026.

– Vi välkomnar fortsatta satsningar inom det viktiga arbetet med krisberedskap och att bygga upp ett robust civilt försvar. Överenskommelserna med MSB är en viktig pusselbit även om de långt ifrån täcker hela det stora behov som finns, säger Eva-Lena Öman, ordförande för SKR:s samhällsbyggnadsberedning.

Ökade möjligheter att styra resurserna

I överenskommelserna ingår årliga medel om totalt 649 miljoner kronor till kommunerna och 105 miljoner kronor till regionerna. Det innebär en ökning på 130 miljoner till kommunerna och 20 miljoner kronor till regionerna jämfört med 2023. De nya överenskommelserna är också grundligt omarbetade och mindre detaljerade än tidigare.

– En viktig förbättring är att kommuner och regioner nu ges större möjligheter att välja vad medlen inom satsningen ska användas till. Våra medlemmar har kommit olika långt i arbetet och det är viktigt att varje kommun och region får använda pengarna där de gör mest nytta, säger Eva-Lena Öman.

Samverkan med länsstyrelserna viktig

Målet med överenskommelserna är att bidra till kommuners och regioners förebyggande arbete med att hantera händelser i fredstid och därmed till en grundläggande förmåga inom civilt försvar. Huvuddelen av medlen ska gå till personalkostnader och ersättningen får också användas till att medverka i länsstyrelsernas planering och aktiviteter. Länsstyrelsen har också en särskild roll att stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet.

Fakta

SKR och MSB har haft överenskommelser om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar sedan 2018. Överenskommelserna utgår från uppgifter i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

För kommunerna omfattar överenskommelsen 2024-2026 årliga medel varav 362 miljoner kronor för uppgifter enligt LEH, 27 miljoner kronor till Rakel och 260 miljoner kronor till civilt försvar i allmänhet. För regionerna ges årliga medel om 50 miljoner kronor för uppgifter enligt LEH och 55 miljoner kronor till civilt försvar i allmänhet.

Läs vidare

Sakkunnig

Hans Henkelman
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.