Publicerad 19 april 2024
Nyhet

Medling med Vårdförbundet

Vårdförbundet har hittills sagt nej till fortsatta samtal med SKR och Sobona. Nu har Medlingsinstitutet utsett medlare i tvisten mellan Vårdförbundet och Sobona.

Nu har vi fullt fokus på att med hjälp av medlare komma överens med Vårdförbundet om ett nytt avtal innan konfliktvarslet träder i kraft nästa torsdag. Ett konfliktåtgärd skulle få betydande konsekvenser för hälso- och sjukvården och för patienternas bästa, säger John Nilsson, förhandlingschef Sobona.

Mellan SKR och Vårdförbundet finns ett förhandlingsordningsavtal som innebär att parterna ska komma överens om att uppta medling.

Vi vill att Vårdförbundet snarast går in i medling även med SKR så att medlingen kan hållas ihop och en konflikt kan undvikas för både SKR och Sobonas medlemmar, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR och Sobona har sedan Vårdförbundets konfliktvarsel den 11 april velat återuppta avtalsförhandlingarna medan Vårdförbundet har avvisat hjälp av medlare för att försöka få till ett nytt avtal. Vårdförbundets varsel om konfliktåtgärder träder i kraft torsdag 25 april kl 16.00.

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.