Publicerad 24 april 2024
Nyhet

Fortsatt gott betyg åt kommuners arbete med företagsklimat

Företagare är fortsatt nöjda med kommuners service och effektivitet vad gäller myndighetsutövning. Det visar Öppna jämförelser företagsklimat 2023.

Foto

Patrik Jakobsson.

Resultatet i SKR:s Öppna jämförelser Företagsklimat har stabiliserats på förra årets nivå, med ett snittindex på 75. Allt fler kommuner får mycket höga betyg, men samtidigt har spridningen av resultaten ökat något. I årets mätning får 37 kommuner ett NKI (nöjd-kund-index) på 80 eller högre, jämfört med 33 kommuner föregående år.

– Det är glädjande att företagare idag är nöjda med kommunernas myndighetsutövning. Hög service och effektivitet skapar förtroende för kommunen och utgör en grund för ett gott lokalt företagsklimat, säger Patrik Jakobsson, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Stora förbättringar över tid

Undersökningen genomfördes av SKR för första gången år 2010. Företagarna har sedan dess blivit mycket mer nöjda med samtliga myndighetsområden som ingått i mätningen. Totalt har NKI-betyget ökat över tid från 66 till 75.

Mätningen syftar till att stödja kommuners verksamhetsutveckling med utgångspunkt i sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– Det är viktigt att kunna följa upp vad företagare som är i kontakt med kommunen tycker. Mätningen ger kommunerna möjlighet att lära av varandra och att hitta områden där det finns utrymme för förbättringar, säger Patrik Jakobsson.

Utrymme för utveckling inom upphandling

Området upphandling, som mäts separat från den övriga undersökningen, ökade sitt NUI-betyg (nöjd-upphandlings-index) med en enhet från 64 till 65 – ett betyg som bedöms som knappt godkänt. Sedan starten år 2020 har NUI-betyget ökat med två enheter.

– Här finns det potential till förbättringar och att lära av de kommuner som presterar bäst i mätningen, säger Patrik Jakobsson.

NKI totalt – topp tre

  • Boden 91
  • Leksand 88
  • Kalix 86

NKI totalt (kommuner med >40 000 invånare) – topp tre

  • Lidingö 83
  • Mölndal 81
  • Nacka 81

NUI upphandling – topp tre

  • Oxelösund 83
  • Trosa 78
  • Knivsta 78

Fakta

Öppna jämförelser Företagsklimat är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövningen gentemot företag. Sju områden mäts; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd samt upphandling. Frågor ställs inom sex serviceområden; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet

I mätningen ingår nyckeltalen NKI, nöjd-kund-index, och NUI, nöjd-upphandlings-index. Resultaten för områden Upphandling redovisas separat i en så kallad NUI-mätning.

Öppna jämförelser Företagsklimat är i första hand ett verktyg för kommunernas verksamhetsutveckling. I årets undersökning deltog 213 kommuner i NKI-mätningen och 106 kommuner i NUI-mätningen för upphandling

Undersökningen görs i samverkan med Stockholm Business Alliance

Läs vidare

Sakkunnig

Jan Torége
Avd tillväxt och samhällsbyggnad

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.