Publicerad 31 januari 2024
Nyhet

Förändrade patientavgifter 2024

Sveriges regioner har fastställt 2024 års patientavgifter och nivåer för högkostnadsskydd.

Foto

Region Örebro höjde avgiften från 200 kr till 220 kr för läkarbesök i primärvården och 300 kr till 330 kr för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.
Region Stockholm höjde avgiften från 250 kr till 275 kr för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Region Västernorrland höjde avgiften med 330 till 360 för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Region Sörmland, Region Kalmar län och Region Gävleborg höjde sina avgifter med 50 kr för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Region Jämtland Härjedalen och Region Värmland höjda sina avgifter med 100 kr för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.
Övriga regioner har inte förändrat avgifterna för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Högkostnadsskyddet för öppen vård uppgår 2024 till 1400 kronor i samtliga regioner förutom Region Jämtland Härjedalen, där det ligger på 1300 kronor. Det är den högsta avgift för vårdavgifter som får tas ut under en tolvmånadersperiod. Det gäller inom den öppna hälso- och sjukvården, för avgifter för vissa förbrukningsartiklar och avgifter för sådan tandvård som avses i paragraf 8a i tandvårdslagen.

Högkostnadsskyddet för sluten vård uppgår 2024 till 130 kronor per vårddag i alla regioner förutom i Region Jämtland Härjedalen, där patienten betalar 120 kronor.

Läs vidare

Sakkunnig

Gunilla Thörnwall Bergendahl
Biträdande sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.