Publicerad 29 april 2024
Nyhet

Drygt 73 000 sommarjobb i kommuner och regioner

Under sommaren 2023 erbjöds nära 73 300 ungdomar ett feriejobb i kommuner och regioner. För många ungdomar ger jobben en första inblick i arbetslivet.

Roy Melchert.

Roy Melchert.

SKR följer årligen upp kommuner och regioners arbete med feriejobb till ungdomar. Årets undersökning visar att det var cirka 71 360 ungdomar som fick ett feriejobb i en kommun och cirka 1 940 ungdomar i en region under sommaren 2023. Totalt sökte 114 500 ungdomar inom kommunerna, och 15 300 inom regionerna. Det innebär att cirka 64 procent av alla som sökte i en kommun fick en plats. I regionerna var siffran 13 procent.

– Vi kan konstatera att det finns ett fortsatt stort intresse hos unga för att få ett sommarjobb inom välfärden, och att fler söker än som kan erbjudas en plats. Vi vet att det för många är första steget in i arbetslivet, och att det är ett sätt för kommuner och regioner att visa upp vilka jobb som finns, säger Roy Melchert, chef på arbetsmarknadssektionen, SKR.

Strategi kopplat till kompetensförsörjning

Enkäten visar att många kommuner och alla regioner har en tydlig strategi runt feriejobben, kopplat till kompetensförsörjningsarbetet. Som en region uttrycker det:

”Utifrån det ökade behovet inom vård och omsorgsyrken så har en tydlig matchning utförts för att ferieungdomar som går vård- och omsorgsprogrammet ska ges möjligheten att arbeta inom detta yrkesområde.”

Men det handlar också om att ge unga en chans att testa på arbetslivet. En kommun skriver:

”Det är en väldigt fin möjlighet att erbjuda unga en introduktion till arbetslivet och få tjäna egna pengar. Uppskattas av både unga medborgare och arbetsgivare.”

Statsbidragen behöver komma tidigare

Feriejobben finansieras i huvudsak av kommuner och regioner. Lönekostnaden för feriejobbande ungdomar inom kommunerna beräknas sommaren 2023 till cirka 570 miljoner kronor, till det kommer kostnader för kommunanställd personal gällande administration och arbetsinsatser innan, under och efter ungdomarnas tid i feriejobb.

I vårändringsbudgeten aviserade regeringen en satsning på 150 miljoner kronor för sommarjobb för unga i kommuner med hög arbetslöshet.

– Vi tycker att det är positivt att regeringen visar att de vill satsa på sysselsättning för unga. Men beskedet kommer även denna gång alldeles för sent. De flesta kommuner är redan klara med sin planering såhär års och det är svårt att då börja om processen med att hitta platser, skaffa fram handledare och förhandla med facken. Med ett besked på hösten ökar chansen för kommuner och regioner att skala upp och kunna erbjuda fler jobb, säger Roy Melchert.

Fakta

  • Sommaren 2023 erbjöd kommuner och regioner cirka 73 300 ungdomar en möjlighet att arbeta några veckor under sommaren.
  • Bland kommuner är det vanligast att erbjuda feriejobb till ungdomar i åldern 16 – 18 år, dvs. de som avslutat årskurs nio i grundskolan eller har avslutat årskurs ett eller två på gymnasiet.
  • Inom regionerna är gruppen som avslutat årskurs ett och två på gymnasiet den största gruppen som erhållit feriejobb
  • Könsfördelningen är jämn i kommunerna där 50 procent av feriejobbarna i kommunerna är kvinnor. För regionerna är 58 procent kvinnor.
  • Kommuner som har avsatt platser för gruppen särskoleelever, nyanlända och ungdomar med funktionsnedsättning har minskat något jämfört med föregående år.
  • Enkäten har besvarats av 86 procent av kommunerna och av 81 procent av regionerna.

Läs vidare

Sakkunnig

Per Överberg
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.