Publicerad 30 januari 2024
Nyhet

Beslut om dispens för Finspångs kommun

Parternas arbetstidsnämnd har fattat beslut om en ansökan från Finspångs kommun rörande dispens från nya regler om dygnsvila för räddningstjänstverksamheten. Nämnden beviljar dispensansökan.

Finspångs kommuns dispensansökan avser räddningstjänsten (Bilaga R till AB) och omfattar samtlig operativ personal. Arbetstidsnämndens beslut avser begränsad tid, 1 februari 2024 till 31 januari 2025, och förutsätter att arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår.

Frågor om beslutet hänvisas till arbetstidsnämndens oberoende ordförande Kurt Eriksson.

Fakta nya arbetstidsregler och parternas arbetstidnämnd

Den 1 oktober 2023 samt den 1 februari 2024 ändras reglerna som gäller dygnsvila i kommuner, regioner och kommunala företag. I samband med överenskommelsen om de nya reglerna för dygnsvila inrättade centrala parter en arbetstidsnämnd. Nämndens uppdrag är att pröva övergripande och principiella frågor, tolkningar och dispensärenden som rör de nya reglerna.

Arbetstidsnämnden består av ledamöter från berörda fackliga organisationer, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona samt en oberoende ordförande. Ordförande har utslagsröst vid eventuell oenighet.

Nämndens oberoende ordförande Kurt Eriksson har tidigare varit verksam som fiskal vid Svea hovrätt, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd och chefsjurist hos Medlingsinstitutet. Han har idag uppdrag som ämbetsmannaledamot i Arbetsdomstolen, ledamot i Nämnden mot diskriminering och är sedan 2015 medlare för Medlingsinstitutet. Han har vidare varit särskild utredare och expert i ett flertal statliga utredningar.

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.