Publicerad 26 januari 2024
Nyhet

Avgiftsfritt för de som rekommenderas covidvaccination

SKR rekommenderar regionerna att fortsatt erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 för de som rekommenderas vaccination av Folkhälsomyndigheten. För övriga grupper kan avgift övervägas.

Rachel De Basso.

Rachel De Basso.

– Covid-19 är fortsatt en allvarlig sjukdom och alla de som rekommenderas vaccination bör vaccinera sig, ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl. Eftersom staten inte längre ersätter regionerna för vaccineringen så finns nu möjlighet för regioner att ta ut en patientavgift för de grupper som inte medicinskt rekommenderas vaccination, säger Rachel De Basso, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

Sedan vaccinationsinsatsen mot covid-19 startade har vaccinationerna varit avgiftsfria för personer som rekommenderas vaccination. Det har möjliggjorts genom ekonomisk ersättning till regionerna via årliga överenskommelser mellan SKR och regeringen. Sedan årsskiftet ersätts inte längre regionerna för genomförandet av vaccinationerna, själva vaccinet tillgängliggörs dock tillsvidare kostnadsfritt för regionerna.

SKR:s styrelse rekommenderar nu regionerna att erbjuda avgiftsfri vaccination till de grupper som rekommenderas vaccination av Folkhälsomyndigheten. För de personer som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation rekommenderar SKR att regionerna fattar beslut om patientavgift på samma sätt som för övriga vaccinationer som regionen erbjuder.

SKR:s rekommendation gäller från och med 1 mars 2024. Från 1 mars gäller även nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kring vilka som rekommenderas vaccination mot covid-19.

Varje region tar egna beslut om patientavgifter och eventuell avgiftsfrihet för olika grupper.

Läs vidare

Sakkunnig

Susanna Eklund
Handläggare sektionen för hälso- och sjukvård

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.