Publicerad 29 februari 2024
Nyhet

Åtta av tio invånare upplever god tillgång till sjukvård

84 procent uppger att de har tillgång till den sjukvård de behöver. 61 procent har stort förtroende för sjukvården, medan knappt hälften anser att väntetiderna till sjukvården är rimliga.

Foto

Johan Kaarme

Detta visar resultaten från 2023 års hälso- och sjukvårdsbarometer, där över 50 000 vuxna invånare har svarat på frågor som rör uppfattning om och förtroendet för sjukvården. Resultaten är stabila jämfört med förra årets undersökning, även om både den upplevda tillgången till sjukvård och förtroendet har minskat något.

– Förtroendet för sjukvården tycks ha parkerat på ganska höga nivåer, men ändå på lägre nivåer än under pandemin, då förtroendet gick kraftigt uppåt. Att folk inte är glada över väntetiderna är fullt förståeligt. Samtidigt handlar tillgång till vård inte bara om väntetider, utan också om saker som kontinuerlig information från vården under pågående behandlingar och hjälp med egenvård. Även här kan vi bli bättre, säger Johan Kaarme, chef för SKR:s hälso- och sjukvårdsavdelning.

Enligt barometern uppfattar 57 procent av invånarna att vården ges på lika villkor, men det är en uppfattning som män har i högre utsträckning än kvinnor.

Fler positiva till digital vård och behandling

78 procent av invånarna är positivt inställda till att använda 1177:s digitala tjänster, och 46 procent uppger att de ser positivt på att få vård, rådgivning och behandling digitalt. Dessutom ställer sig 57 procent positivt till de större möjligheter att vårdas i hemmet genom hembesök varvat med stöd av digital teknik.

– För att bättre kunna möta invånarnas vårdbehov behöver vi fortsätta utveckla digitala tjänster och skapa bättre förutsättningar för egenvård. Då är det avgörande att invånarna känner sig trygga med digitala tjänster, säger Johan Kaarme.

Hälso- och sjukvårdsbarometern visar också att 80 procent av invånarna tycker det är positivt att läkare eller annan sjukvårdspersonal diskuterar deras levnadsvanor, det vill säga frågor om alkohol- och tobaksbruk och motions- och matvanor. Den senaste nationella patientenkäten (NPE), som SKR publicerade tidigare i februari, visade att det blivit vanligare att läkare pratar om levnadsvanor med sina patienter.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen för 2023 års undersökning genomfördes i två omgångar. Den första mellan 4 april och 3 juni och den andra mellan 26 september och 25 november. Sammanlagt har 54 578 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten.

Läs vidare

Sakkunnig

Camilla Eriksson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.