Publicerad 9 februari 2024
Nyhet

4 av 10 seniora medarbetare vill arbeta längre

Fler medarbetare i kommuner och regioner väljer att förlänga arbetslivet. Arbetsgivarna rekryterar också i större utsträckning seniora personer. Det visar en ny undersökning från SKR.

Bodil Umegård

Bodil Umegård

Bland seniora medarbetare i kommuner och regioner planerar 4 av 10 att arbeta till 67 år eller längre. Antalet anställda som är 65 år eller äldre har ökat kraftigt sedan 2012; närmare 75 procent i kommunerna och 50 procent i regionerna. Kommuner och regioner rekryterar också i större utsträckning personer över 55 år.

– Att fler medarbetare väljer att arbeta vidare efter 65 år är väldigt positivt. Eftersom det inte kommer att finns tillräckligt många nya medarbetare att rekrytera, behöver arbetsgivarna bli ännu bättre på att ta hand om den kompetens som redan finns, säger Bodil Umegård, sektionschef på SKR.

Hög trivsel bland seniora medarbetare

Undersökningen visar att medarbetare i kommuner och regioner i åldersgruppen 55-65 år trivs i stor utsträckning – både i sitt yrke och hos sin arbetsgivare. 85 procent svarar att de trivs med sitt yrke och nästan 90 procent skattar sin arbetsförmåga som god.

– Vi vet att medarbetare i kommuner och regioner upplever att de har meningsfulla och intressanta yrken i högre grad jämfört med övriga arbetsmarknaden. Det är en positiv signal till arbetsgivarna att ta tillvara både erfarenheten och potentialen hos seniora medarbetare, säger Bodil Umegård.

Att arbetsgivaren visar uppskattning gör skillnad

En hög andel av medarbetarna svarar att de skulle kunna tänka sig att arbeta vidare, om deras kompetens togs tillvara på ett bättre sätt eller om de fick mer uppskattning från sin arbetsgivare. Samtidigt är det få av de tillfrågade i studien som anser eller känner till att arbetsgivaren har ett aktivt arbete för att få fler att vilja arbeta längre.

– Mycket av det arbetsgivare kan göra för att få fler att vilja arbeta kvar har att göra med attityder. Det kan handla om något så enkelt som att ställa frågan ”vad kan vi göra för att få dig att vilja stanna kvar” istället för att fråga när medarbetaren planerar att gå i pension, säger Bodil Umegård.

Fakta om undersökningen

Förlängt arbetsliv är en studie som undersöker vilken inställning medarbetare i åldern 55-65 år i kommuner och regioner har till att förlänga arbetslivet: hur länge de planerar att arbeta och varför.

  • Drygt 1000 medarbetare i kommuner och regioner i åldern 55-65 år deltog i studien
  • Enkätundersökningen genomfördes i juni 2023
  • Rapporten innehåller statistik som visar hur länge medarbetare i kommuner och regioner arbetar och hur utvecklingen ser ut över tid
  • Statistiken är uppdelad på kön och yrkesgrupp

Läs vidare

Sakkunnig

Anna Aspeheim
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.