Mindre tid på sjukhus – mer patientnytta

En ny rapport visar på en glädjande utveckling vad gäller hur länge patienter som är färdigbehandlade behöver vara på sjukhus, ”i onödan”, trots att de är klara att lämna sjukhuset.

Rapporten "Fakta om utskrivningsbara patienter - från betalningsansvar till sammanhållen vård" visar hur bättre samverkan mellan kommuner och regioner, medicinska framsteg och ny lagstiftning har lett till en minskning av antal utskrivningsklara patienter på sjukhus. Det har frigjort hundratals vårdplatser över en flerårsperiod.

Till rapporten

700 vårdplatser – så många har frigjorts, totalt i hela landet, sedan 2017. Det året var i snitt 1100 vårdplatser upptagna varje dag av utskrivningsklara patienter. Under pandemin sjönk siffran rejält ner till lägstanivån 275 vårdplatser per dag, för att sedan stiga något åren därpå. 2023 låg snittet på drygt 500 vårdplatser per dag.

Samtidigt har snittvårdtiden för hur länge utskrivningsklara patienter fått vänta minskat från 4 till 2,7 dagar mellan 2017 och 2023. Och trots att antalet disponibla vårdplatser på sjukhus minskat totalt sett under perioden har andelen vårdplatser som beläggs av utskrivningsklara patienter minskat från nästan 7 procent 2017 till drygt 4 procent 2023. En klar förbättring på några år, och en bra illustration av den ökade vårdkapaciteten som kommuners och regioners samverkan kring patienter medfört.

Hela sjukvårdssystemet tjänar på ett friare flöde av vårdplatser. Förutom vinsten för patienter att få komma vidare i sin omsorg och rehabilitering, så är slutenvård på sjukhus en av de dyraste formerna av vård. Genom att minska antalet vårddygn på sjukhus kan resurser frigöras för annat.

Nyttan störst för patienterna

Det är patienterna som tjänar mest på att kunna lämna sjukhuset när de inte längre behöver sjukhusets vård. Att få komma hem, eller till en boendemiljö som ger andra förutsättningar till besök, rehabilitering och aktivering än sjukhuset, är positivt för individen. Det minskar även de risker som kommer med sjukhusmiljön som exempelvis vårdrelaterade infektioner och fallolyckor.

Patientnyttan med denna utveckling är med andra ord stor. Rapporten visar att mycket positivt har hänt, tack vare kommuners och regioners ökade samverkan. Men det finns mycket mer vi kan göra för att förbättra omsorgen och öka nyttan för patienterna. Nästa steg blir att kraftsamla kring den öppna nära vården och kring hemsjukvården för att säkerställa att sjuka och sköra äldre kan leva ett tryggt och självständigt liv – utan att behöva åka till sjukhuset.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen