Publicerad 16 augusti 2022

Avtal med infrastrukturbyggare

Här finns dokument som kan användas som stöd för kommuner och infrastrukturbyggare som vill teckna MBK/geodataavtal.

Dokumentet består av en objektkatalog och ett överföringsformat, så kallat "Kommun GML", samt ett utkast till geodataavtal (normal) med prismodell.

Dokument

Projektbeskrivning nya Geodataavtal med infrastrukturbyggare (PDF) Pdf, 112 kB.

Objektspecifikationen för kommunal storskalig geodata version 1.0 (Excel) Excel, 82 kB.

KommunGML Beskrivning version 1.1 (PDF) Pdf, 238 kB.

KommunGML Schema (XSD)

KommunGML Exempel (Zip) Zip, 4 MB.

Förslag till Geodataavtal (PDF) Pdf, 93 kB.

Förslag till formulär för prismodell (Excel) Excel, 15 kB.

Beskrivning till förslag till formulär för prismodell (Word) Word, 53 kB.

Lantmäteriet Gällande S-nivåer (Excel) Excel, 59 kB.

Resultat av projekt

Dokumenten togs fram inom ett projekt som SKR drev åren 2010–2012 i samarbete med infrastrukturbyggarna. Målet i projektet var att få fram en överenskommelse för infrastrukturbyggarnas användning av kommunalt kartmaterial. Syftet var bland annat effektivare kartleverenser. Dock nådde inte projektet ända fram, eftersom infrastrukturbyggarna meddelade 2012 att de behöver analysera sina behov av geodata och ajournerade fortsatt förhandlingsarbete.

Det framtagna materialet används dock fortfarande i förhandlingar om nya geodataavtal mellan kommuner och infrastrukturbyggare.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.